Sở Tư pháp Bạc Liêu: Người “gác cửa” pháp lý đắc lực

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc năm Nhâm Dần 2022, ngày 19/01, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân phát biểu Chỉ đạo Hội nghị.

Xác định 130 nhiệm vụ công tác trọng tâm

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Quốc Tải báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác Tư pháp năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022: Trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội nói chung và việc triển khai công tác tư pháp nói riêng, nhưng Sở Tư pháp đã khẩn trương xác định 130 nhiệm vụ công tác trọng tâm, kịp thời xây dựng, ban hành và đề ra các giải pháp phù hợp để thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đạt hiệu quả cao, theo thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện kịp thời, có chất lượng.

Hoạt động chỉ đạo, quản lý, điều hành tiếp tục có nhiều tiến bộ, đổi mới, hiệu quả, vừa bám sát vào nội dung, nhiệm vụ được giao, vừa có sự linh hoạt trong từng lĩnh vực, từng thời điểm. Việc triển khai Kế hoạch công tác tư pháp năm 2021 được thực hiện tốt, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, có hiệu quả cao, không dàn trải và thiếu chủ động; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được tăng cường, ngày càng thông suốt, đồng bộ, nhịp nhàng và có hiệu quả.

Sở Tư pháp Bạc Liêu: Người “gác cửa” pháp lý đắc lực ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị.

Đặc biệt, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đạt theo yêu cầu kế hoạch đề ra; chất lượng công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ngày càng nâng lên; công tác theo dõi thi hành pháp luật được chú trọng; công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp được quan tâm, cơ bản đáp ứng nhu cầu người dân và doanh nghiệp,…trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Sở Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu năm 2022; Tăng cường các hoạt động công tác tư pháp hướng về cơ sở nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng căn cứ cách mạng và các địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và giải quyết các yêu cầu của công dân, tổ chức trong lĩnh vực hành chính tư pháp; Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; tiếp tục xây dựng các đơn vị sự nghiệp Phòng Công chứng Số 1, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh sớm đảm bảo tự chủ, làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; xử lý nghiêm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp,.

Thực hiện hoàn thành và đưa vào vận hành Dự án Số hóa sổ hộ tịch trong năm 2022; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bản tin Tư pháp và cơ sở dữ liệu Phần mềm ngăn chặn công chứng, chứng thực.

Công tác Tư pháp và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt kết quả cao

Sở Tư pháp Bạc Liêu: Người “gác cửa” pháp lý đắc lực ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân phát biểu Chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu Chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của công tác Tư pháp và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm qua; đồng thời, chi rõ những hạn chế cần khắc phục và lưu ý một số nhiệm vụ quan trọng của ngành tư pháp, Sở Tư pháp cần quan tâm thực hiện tốt trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

“Năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, lây lan kéo dài đã làm ảnh hưởng đến đời sống xã hội của tỉnh nói chung, trong đó có hoạt động của ngành Tư pháp với nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã tích cực, chủ động, đề ra những giải pháp phù hợp, thích ứng với điều kiện dịch bệnh để tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện hai nhiệm vụ đó là vừa phòng, chống dịch, vừa tập trung thực hiện quyết liệt, không ngừng nghỉ các chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ được giao” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Tư pháp Vưu Nghị Bình thay mặt Lãnh đạo Sở và toàn thể công chức, viên chức và người lao động sở, ngành Tư pháp tỉnh xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; sự ủng hộ, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ và tạo tạo điều kiện thuận lợi của các sở, ngành, địa phương, đơn vị, đặc biệt cảm ơn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân trong năm qua đã quan tâm chỉ đạo sâu sát, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Tư pháp nói chung và Sở Tư pháp nói riêng thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021. Đồng thời, Sở Tư pháp xin nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, sớm cụ thể hóa, đưa vào nội dung chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Sở Tư pháp Bạc Liêu: Người “gác cửa” pháp lý đắc lực ảnh 3

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu Vưu Nghị Bình phát biểu Kết luận Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, đại biểu đã nghe trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác Tư pháp năm 2021, Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022; các phát biểu tham luận, thảo luận của các đại biểu dự Hội nghị với tinh thần thẳng thắng, tâm quyết, trách nhiệm cao, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng, nhiều mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả, bày tỏ tin tưởng, phấn khởi với những kết quả đạt được, nêu lên những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Người “giữ cửa” đắc lực của UBND tỉnh

Giám đốc Sở Tư pháp Vưu Nghị Bình cho rằng: “Với vai trò là Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong việc tham mưu cho Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, với quyết tâm đổi mới, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quà nhằm góp phần không ngừng nâng cao sự nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, để mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh - chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, tập thể Sở Tư pháp, ngành Tư pháp tỉnh Bạc Liêu sẽ giữ vững đoàn kết thống nhất trong nội bộ, quyết tâm chính trị thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tâm theo Chương trình trọng tâm ngành Tư pháp tỉnh năm 2022, xứng đáng với sự tin cậy là cơ quan “giữ cửa” đắc lực của UBND tỉnh và niềm mong mỏi của nhân dân”.

Sở Tư pháp Bạc Liêu: Người “gác cửa” pháp lý đắc lực ảnh 4

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân đã trao tặng 29 Kỷ niệm chương Bộ Tư pháp; 01 tập thể và 02 cá nhân Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân đã trao tặng 29 Kỷ niệm chương Bộ Tư pháp; 01 tập thể và 02 cá nhân Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời, tặng Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoan đoạn 2017-2021; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoà giải ở cơ sở năm 2021; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021./.

Trọng Nghĩa
Cùng chuyên mục
Buổi làm việc về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11/2022.

Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(PLVN) -  "Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2022 phải có trọng tâm, trọng điểm, có sự vào cuộc của các Bộ, ngành. Đặc biệt, năm nay, các hoạt động hưởng ứng phải có điểm nhấn đánh dấu 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam",  Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu.

Đọc thêm

Cần tăng mức thù lao cho cộng tác viên kiểm tra văn bản

Quang cảnh Hội thảo.
(PLVN) - Đây là một trong những đề xuất, kiến nghị được đưa ra tại Hội thảo phát huy vai trò cộng tác viên và cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức hôm nay, 24/5.

Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang: Người thổi bay tư tưởng “nhát tay” khi xử lý vi phạm hành chính

Nữ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang: Người thổi bay tư tưởng “nhát tay” khi xử lý vi phạm hành chính
(PLVN) -Mới tròn ba năm làm “tham mưu trưởng” trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), Phó Giám đốc Sở Tư pháp Kiên Giang - Lư Thị Trang Đài đã được đồng nghiệp nhận xét hai từ “yên tâm” và rất mừng khi có chị cùng tham gia, còn cấp trên thì tin tưởng, điểm nghẽn được khơi thông, công việc thì chạy.

Cần nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật

Ông Đặng Thanh Sơn Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp.
(PLVN) -Tổ chức thi hành pháp luật là vấn đề luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam coi là vấn đề trọng tâm, có ý nghĩa then chốt trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước, đặc biệt là kể từ khi chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986 cho đến nay. Tại các văn kiện, nghị quyết của Đảng luôn có những nhận định, đánh giá về công tác này và từ đó có những chủ trương, định hướng lớn để Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật để tổ chức thực hiện với mục đích đưa chủ trương, định hướng của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh trong đời sống xã hội.

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”

Hơn nửa cuộc đời tâm huyết với nghề “gác cổng công lý”
(PLVN) - 20 năm gắn bó với nghề, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hoài – Giám đốc Công ty Luật TNHH Thuế và Luật Hà Nội (Hanoi Tax & Law Firm) luôn tâm niệm: Nghề Luật sư không chỉ cần cái tâm, cái tầm mà còn cần cả sự sáng tạo, tiếp thu và lắng nghe. Luật sư không phải lúc nào cũng đọc, nêu những căn cứ pháp luật khô khan mà còn là sự thấu hiểu về cuộc sống, thấu hiểu hoàn cảnh của những con người khác nhau trong xã hội...

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng

Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng
(PLVN) -Mới đây, Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc phối hợp với Ngân hàng Nhà nước CN Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị đối thoại với các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh về công tác THADS, nhằm thống nhất trong công tác phối hợp, giải quyết dứt điểm các vụ việc đang có khó khăn, vướng mắc.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỏa sáng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết

Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Tỏa sáng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết
(PLVN) - Những hiểm nguy luôn rình rập. Những cuộc đấu trí cam go, quyết liệt. H àng ngày, hàng giờ luôn phải đối mặt với lằn ranh của sự sống và cái chết khi đấu tranh với những tên tội phạm ma túy (TPMT) manh động, có vũ khí nóng nhưng nhiều năm qua, Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh đã cùng đồng đội lăn lộn khắp các bản làng, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh thắng lợi với TPMT.