Xác xơ làng cá bè La Ngà

1.500 tấn cá chết trên sông La Ngà vào đêm 20/5
Sau vụ cá đột ngột chết hàng loạt, làng cá bè trên sông La Ngà (huyện Định Quán, Đồng Nai) lâm vào cảnh xơ xác, tiêu điều.