Sáu năm, cả nước giảm được 10,01% biên chế công chức

Một đợt thi tuyển công chức.
Một đợt thi tuyển công chức.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bộ Nội vụ vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về việc quản lý và tinh giản biên chế giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Về tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021 của khối Chính phủ quản lý, theo báo cáo, tính đến 2021 đã giảm được 10,01% biên chế công chức và 11,79% biên chế viên chức sự nghiệp so với 2015.

Tổng biên chế công chức từ TW đến cấp huyện (không bao gồm cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, Hội đặc thù) được Thủ tướng phê duyệt năm 2021 là 247.344 biên chế (trong đó bộ, ngành TW là 106.836 biên chế và địa phương là 140.508 biên chế), giảm 27.504 biên chế so với 2015.

Tổng biên chế viên chức sự nghiệp hưởng lương từ NSNN (Bộ Nội vụ thẩm định) năm 2021 là 1.787.031 người, trong đó Bộ, ngành TW là 116.906 người và địa phương là 1.670.125 người; giảm 238.846 người so với 2015, tương ứng giảm 11,79%; trong đó Bộ ngành TW giảm 42.701 người, tương ứng giảm 26,75%; địa phương giảm 196.145 người, tương ứng giảm 10,51%.

Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, đến 2021 đã thực hiện vượt mục tiêu tinh giản biên chế so với 2015. Đội ngũ CBCCVC sau khi sắp xếp, tinh giản biên chế đã yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động cơ quan, tổ chức, giảm chi thường xuyên từ NSNN.

Theo Bộ Nội vụ, việc quản lý và tinh giản biên chế giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 vẫn còn tồn tại, hạn chế.

Vẫn còn tình trạng giảm biên chế theo mức bình quân tỷ lệ % như nhau giữa các Bộ, ngành, địa phương và số giảm biên chế chủ yếu được tính vào số biên chế chưa sử dụng so với số được giao. Việc tinh giản chưa thực sự gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC.

Việc quản lý, sử dụng biên chế còn những bất cập như sử dụng biên chế chưa đúng quy định pháp luật, một số nơi sử dụng biên chế sự nghiệp (viên chức) để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các cơ quan, tổ chức hành chính.

Định mức biên chế sự nghiệp cũng bị đánh giá là lạc hậu, ban hành từ lâu (trước Hội nghị Trung ương 6 khóa XII) nhưng chưa được sửa đổi, đặc biệt lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế là hai lĩnh vực chiếm tỷ trọng biên chế sự nghiệp lớn (trên 85% biên chế sự nghiệp Chính phủ quản lý).

Theo định mức hiện nay, nhu cầu bổ sung biên chế của các địa phương theo số trường, lớp, học sinh, giường bệnh là rất lớn. Trong khi đó, việc đẩy mạnh xã hội hóa, chuyển sang cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập để giảm số người hưởng lương từ NSNN còn chậm và chưa đạt yêu cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW. Nhiều nơi chưa sử dụng hết số biên chế được giao nhưng vẫn đề nghị bổ sung, nhất là biên chế viên chức giáo dục.

Bộ Nội vụ cho rằng những tồn tại, hạn chế nêu trên có nguyên nhân do thay đổi quy định pháp luật về CCVC. Trước khi Luật Cán bộ, công chức 2008 và Luật Viên chức 2010 có hiệu lực thì chưa phân biệt rõ công chức và viên chức.

Ngoài ra, do yêu cầu, nhiệm vụ và khối lượng công việc tăng, nhất là sự nghiệp giáo dục – đào tạo và y tế và một số luật chuyên ngành có quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, dẫn đến phải chuyển đổi loại hình tổ chức (từ sự nghiệp sang hành chính) nhưng chưa được chuyển đổi từ biên chế viên chức sang biên chế công chức.

Bên cạnh đó, một số lãnh đạo thiếu quyết tâm, ngại va chạm, chưa chủ động rà soát sắp xếp, chuyển đổi cơ chế quản lý sang tự chủ về tài chính với các đơn vị sự nghiệp công lập... dẫn đến rất khó khăn trong việc giảm biên chế hưởng lương từ NSNN.

Đọc thêm

Cần có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Quang cảnh Hội thảo góp ý kiến.
(PLVN) -  Đây là ý kiến được các đại biểu nhấn mạnh tại Hội thảo góp ý kiến vào các dự thảo quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tinh giản biên chế và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 24/3.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của tỉnh Quảng Ninh

Quang cảnh buổi làm việc.
(PLVN) - Ngày 24/3, Đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác hội nhập quốc tế, triển khai công tác đối ngoại địa phương, công tác biên giới-lãnh thổ trên địa bàn tỉnh.

Trăn trở với 'tuổi thọ' của luật (Kỳ 5): Đổi mới mạnh mẽ cơ chế hoạt động của Quốc hội

Một phiên họp của Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.
(PLVN) - Quốc hội khóa XV đã và đang tiếp cận vấn đề đổi mới như thế nào nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công cuộc kiến tạo, phát triển đất nước? Quốc hội cần làm gì để các đạo luật sau khi ban hành sẽ sớm đi vào cuộc sống, có “tuổi thọ” lâu dài?... Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có một số chia sẻ với Báo Pháp luật Việt Nam xung quanh vấn đề này.

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Cần những giải pháp hiệu quả để có bước đột phá mới

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Cần những giải pháp hiệu quả để có bước đột phá mới
(PLVN) -  Ngày 21/3, tại Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng”, các đại biểu đã kiến nghị nhiều giải pháp để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục là dấu ấn nổi bật và có bước đột phá mới trong những năm còn lại của nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Trăn trở với 'tuổi thọ' của luật (Kỳ 4): Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật

Học sinh Nam Định hưởng ứng Ngày Pháp luật 2022. (Ảnh: PLVN)
(PLVN) -  Thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, không chỉ đưa pháp luật đến người dân, mà còn là sự tương tác, tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp về tính khả thi của các chính sách pháp luật. Như vậy, công tác này không đơn thuần đưa pháp luật vào cuộc sống mà còn triển khai định hướng lớn là đưa cuộc sống vào pháp luật.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp

Quang cảnh Hội nghị
(PLVN) - Theo Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh, vai trò, vị trí lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ngày càng trở nên quan trọng; việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi thành phần, đặc biệt trong khối DN bao gồm cả khu vực kinh tế tư nhân trở thành yêu cầu cấp thiết...

Sáng nay, Thủ tướng đối thoại với thanh niên

Các Bí thư Trung ương Đoàn nhận hoa chúc mừng của Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Sáng nay, 22/3 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0".