Từ khóa: #sách Tiếng Việt

“Chênh vênh” bài học…dạy làm người?!

Trẻ em Singapore học cách sơ cứu khi bị thương.
(PLVN) - Làm người tốt có khó? Câu hỏi này không mới, nhưng mỗi lần lại có một câu trả lời mới. Và mỗi câu trả lời lại mở ra một thế giới quan điểm mà trong đó khái niệm người tốt đôi khi không như ta vẫn nghĩ…