Từ khóa: #rước kiệu

Tưng bừng lễ hội Yên Mô

Du khách và dân làng hòa vào các lễ hội của Yên Mô. (Nguồn ảnh: internet)
(PLVN) - Từ xa xưa, các hội làng có vai trò rất lớn trong đời sống tinh thần người Việt. Các hội làng thường gắn với tục thờ cúng vị thành hoàng làng. Đây là một hoạt động văn hóa tâm linh mang tính truyền thống, thể hiện chiều sâu, độ dày về văn hóa cộng đồng làng xã, nâng cao tinh thần đại đoàn kết, tạo ra sức mạnh nội sinh để người dân thêm yêu quê hương, đất nước, tạo dựng cuộc sống ấm no, tươi đẹp. Tại huyện Yên Mô, Ninh Bình, nhiều làng quê vẫn giữ được nét văn hóa hội làng từ hàng trăm năm nay tạo nên nét đặc sắc của đất và người vùng cửa biển Thần Phù.