Quyết đưa vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trở thành đầu tàu kinh tế

(PLO) - Các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ cùng đoàn kết, chung tay, góp sức, nỗ lực hơn nữa, đề xuất được các giải pháp khả thi nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, phát triển toàn diện, khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế, cơ hội của từng địa phương và toàn Vùng KTTĐ Bắc Bộ; khẳng định vị trí, vai trò là một trong những vùng dẫn đầu về phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước phát triển, nhanh và bền vững.
Hội nghị hợp  tác phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ năm 2016 Hội nghị hợp tác phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ năm 2016

Chiều nay (27/12), TP Hà Nội với vai trò là Chủ tịch Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ chủ trì tổ chức “Hội nghị hợp  tác phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ năm 2016” nhằm tìm giải pháp đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả của hoạt động hợp tác trong Vùng.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành T.Ư, DN của các tỉnh, TP trong vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phú), vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô.

Đây là sự kiện khẳng định sự nghiêm túc của các địa phương trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện, chặt chẽ, sâu rộng, quyết tâm phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô trở thành đầu tàu kinh tế, dẫn đầu khu vực miền Bắc và cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng

Vùng KTTĐ Bắc Bộ bao gồm 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, với vị trí, vai trò là vùng trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ của cả nước, với các cơ quan Trung ương, các trung tâm điều hành của nhiều tổ chức kinh tế lớn, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ của quốc gia; là vùng hạt nhân phát triển, lãnh thổ động lực của vùng đồng bằng sông Hồng.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, được sự quan tâm chỉ đạo của T.Ư, quan hệ hợp tác giữa các địa phương trong vùng KTTĐ Bắc Bộ những năm qua được tích cực triển khai và thu được một số kết quả quan trọng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế và mở rộng các hoạt động văn hoá - xã hội, cơ sở hạ tầng kết nối giữa các địa phương trong Vùng được quan tâm nâng cấp, hoàn thiện.

Hợp tác phát triển trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, du lịch... được dẩy mạnh. Các nội dung hợp tác mà các sở, ngành của các dịa phương dã ký kết đều được quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

Quyết đưa vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trở thành đầu tàu kinh tế ảnh 1
Vùng KTTĐ Bắc Bộ là vùng hạt nhân phát triển, lãnh thổ động lực của vùng đồng bằng sông Hồng

Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Hoạt động hợp lác chủ yếu mới được triến khai tích cực ở lĩnh vực kinh tế, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, giúp đỡ đào tạo cán bộ, chưa chuyến mạnh sang các bước thực hiện theo dự án, đề án cụ thể, chưa xác định rõ vai trò của từng địa phương trong phối hợp phát triển của Vùng.

Phối hợp triển khai thực hiện một số công trình ở địa bàn giáp ranh chưa dược đẩy mạnh triển khai. Việc rà soát, đôn đốc chưa được triển khai đồng bộ, thường xuyên. Bên cạnh đó, các tỉnh trong Vùng chưa có sự phối hợp để đưa ra được những kiến nghị, đề xuất chung của Vùng với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành T'rung ương về các cơ chế, chính sách, các đề án, chương trình, dự án ưu tiên tạo động lực cho sự phát triển chung của Vùng.

Phối hợp để khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế

Do đó, giai đoạn 2017-2020, Vùng KTTĐ Bắc Bộ sẽ tập trung phối hợp để khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế, cơ hội của từng địa phương và toàn Vùng KTTĐ Bắc Bộ trên nguyên tắc hài hoà về lợi ích, trách nhiệm và bình đẳng, cùng khai thác các cơ hội, lợi thế so sánh của vùng, cùng giải quyết các vấn đề chung của vùng, góp phần khẳng định vai trò, vị trí của Vùng KTTĐ Bắc Bộ là một trong những vùng dẫn đầu về phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của cả nước.

Đó là phát triển các ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ theo định hướng phái triển ngành, lĩnh vực chung của Vùng KTTĐ Bắc Bộ. Giải quyết các vấn đề chung của Vùng như: bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, quản lý lao động và dân cư, phòng chống tệ nạn, giữ gìn an ninh - trật tự xã hội.

Cùng phối hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành giải pháp về cơ chế, chính sách xây dựng dồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng trong Vùng KTTĐ Bắc Bộ. Cùng phối hợp chặt chẽ thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xà hội, gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Vùng KTTĐ Bắc Bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải: "Vùng KTTĐ Bắc Bộ cần khẳng định vị trí, vai trò là một trong những vùng dẫn đầu về phát triển kinh tế - xã hội"

Quyết đưa vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trở thành đầu tàu kinh tế ảnh 2
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, việc phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố vùng KTTĐ Bắc Bộ có ý nghĩa rất lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Bí thư Hoàng Trung Hải cho rằng, trong những năm qua, các tỉnh, thành phố trong Vùng KTTĐ Bắc Bộ đã và đang nỗ lực phấn đấu, phát huy tốt các lợi thế, tiềm năng sẵn có về vị trí địa lý, du lịch, giao thông, y tế, nguồn nhân lực chất lượng cao..., để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sự nghiệp đổi mới xây dựng, phát triển của địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Trong những hoạt động hợp tác, giao lưu đó, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong Vùng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Dự báo năm 2017 và những năm tiếp theo, tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, đồng thời, với quá trình hội nhập mạnh mẽ sâu rộng của đất nước đòi hỏi các tỉnh, thành phố trong Vùng KTTĐ Bắc Bộ cần tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ cùng nhau phát triển.

Bí thư Hoàng Trung Hải mong muốn thông qua Hội nghị hôm nay, Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong Vùng cùng đoàn kết, chung tay, góp sức, nỗ lực hơn nữa, đề xuất được các giải pháp khả thi nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, phát triển toàn diện, khai thác tối đa mọi tiềm năng, lợi thế, cơ hội của từng địa phương và toàn Vùng KTTĐ Bắc Bộ; khẳng định vị trí, vai trò là một trong những vùng dẫn đầu về phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước phát triển, nhanh và bền vững.

Các tỉnh, TP vùng KTTĐ Bắc Bộ đã biểu quyết bầu TP Hải Phòng là Chủ tịch Hội đồng vùng nhiệm kỳ 2017-2018. Đại diện UBND TP Hải Phòng, Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Bình khẳng định, với cương vị mới, Hải Phòng sẽ làm hết sức mình để điều phối các hoạt động trong vùng để vùng có bước phát triển mới, mỗi địa phương có bước phát triển mới tốt đẹp hơn.

Quyết đưa vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trở thành đầu tàu kinh tế ảnh 3
Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình 

Bên hành lang Hội nghị ông Nguyễn Xuân Bình cho rằng, mỗi địa phương trong vùng đều có thế mạnh riêng và thời gian qua đã phát huy nhưng để p;hát triển tốt hơn cần tạo ra cơ chế hỗ trợ liên vùng , giữa các địa phương với nhau.

Vì đây là “vùng” nên yếu tố “vùng”, liên vùng cần được làm tốt hơn, chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, để mỗi địa phương phát huy thế mạnh riêng, phát triển và hỗ trợ các địa phương khác phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của vùng.

Trên cơ sở quy hoạch phát triển, mỗi địa phương phải làm hết trách nhiệm của mình vì địa phương mình và vì cả các địa phương khác trong vùng. Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển để kịp thời điều chỉnh các vấn đề phát sinh, tồn tại, báo cáo cấp có thẩm quyền để quy hoạch phát triển của từng địa phương, của vùng trở thành quy hoạch “sống”,

Phát huy thế mạnh từng địa phương và phát huy sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương trong vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển của từng địa phương, của cả vùng trong thời gian tới.

Các tỉnh, TP vùng KTTĐ Bắc Bộ đã ký kết Kế hoạch điều phối vùng KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2017-2020. 15 tỉnh, TP vùng KTTĐ Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô cũng đã ký Biên bản hợp tác giai đoạn 2017-2020.

Huy Anh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Quý II/2021: VNDIRECT dự báo tăng trưởng GDP 7%

Quý II/2021: VNDIRECT dự báo tăng trưởng GDP 7%
(PLVN) -  Trung tâm nghiên cứu của Công ty Chứng khoán VNDIRECT vừa phát hành Báo cáo Cập nhật vĩ mô với dự báo khả năng nền kinh tế phục hồi từ đầu quý III/2021, do vậy tăng trưởng GDP quý II/2021 dự báo chỉ còn 7%…

Doanh nghiệp hàng không xoay xở vượt khó

Ảnh minh họa
(PLVN) - Doanh nghiệp ngành hàng không đang gặp nhiều khó khăn do lượng khách sụt giảm nghiêm trọng bởi dịch COVID-19. Trong khi nhiều hãng bay trên thế giới đã phá sản thì các doanh nghiệp hàng không Việt Nam vẫn đang xoay xở cố trụ cùng nhiều giải pháp hỗ trợ của Nhà nước.

Thêm đối tác mới nhập khẩu vải thiều Việt Nam vào Nhật Bản

Dự kiến sẽ có khoảng 1.000 tấn vải thiều tươi được xuất khẩu sang Nhật Bản trong năm nay.
(PLVN) - Ngày 17/6/2021, lô vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) gần 1 tấn đã được đối tác nhập khẩu và bán buôn mới tại Nhật Bản chuyển đến 150 đầu mối bán lẻ trên khắp nước Nhật. Trước đó, một lô vải thiều Thanh Hà khác cũng được một đối tác tiềm năng lớn tại Nhật lần đầu tiên nhập mẫu để phân phối ở thị trường này.

Vải thiều “vượt” dịch ngoạn mục

Chiến dịch tiêu thụ vải thiều lớn xuất hiện ngay trong cao điểm dịch COVID-19.
(PLVN) - Vụ vải thiều năm nay rơi đúng đợt dịch COVID-19 bùng nổ ở Việt Nam. Hầu như các kế hoạch liên quan đến xuất khẩu vải sang thị trường chính (Trung Quốc) bị phá vỡ… Một chiến dịch tiêu thụ vải thiều đã xuất hiện, hướng về thị trường trong nước.

Thành lập doanh nghiệp dự án - Công ty TNHH Điện Khí Bạc Liêu

Thành lập doanh nghiệp dự án - Công ty TNHH Điện Khí Bạc Liêu
(PLVN) - Ngày 17/6, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu thông tin, Dự án Nhà máy Điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu (Dự án) do công ty Delta Offshore Energy (DOE) là chủ đầu tư với công suất 3.200 MW vừa tiếp tục đạt được một mốc tiến độ quan trọng với việc thành lập doanh nghiệp dự án - Công ty TNHH Điện Khí Bạc Liêu.

Doanh nghiệp dệt may xoay xở vượt khó

May Đáp Cầu đã phải dừng sản xuất 2 nhà máy tại tâm dịch Bắc Ninh.
(PLVN) -  Nhà máy xuất hiện F0, công nhân nghỉ việc vì không chấp nhận ăn ngủ tại chỗ… là những khó khăn khiến kế hoạch sản xuất, giao hàng của doanh nghiệp ngành may trong vùng dịch bị xáo trộn, thiệt hại kinh tế đáng kể.