Từ khóa: #Quỹ doanh nhân

Giúp những bước chân lầm lỡ hoàn lương

Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương thành quả của Hội đồng quản lý quỹ
Vận động hơn 400 lượt doanh nhân, doanh nghiệp tham gia đóng góp trên 16,35 tỷ đồng, tổ chức hơn 1000 lượt người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vay vốn xoay vòng với số tiền gần 22 tỷ đồng để sản xuất, kinh doanh, tái hòa nhập cộng đồng là kết quả 7 năm hoạt động của Quỹ doanh nhân với An ninh trật tự tỉnh Đồng Nai