Ngành Tư pháp “bội thu” quan hệ hợp tác quốc tế năm 2018

Các đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp ASEAN lần thứ 10
(PLO) - 2018 là năm chứng kiến nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, thành công và khẳng định được vị thế Việt Nam. Trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật, với việc ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các chuyến thăm cấp cao đã tiếp tục thúc đẩy các quan hệ đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định và hiệu quả.