Thượng tá Phùng Văn Huế: Tận tâm, tận lực “đưa luật đến trại giam"

Thượng tá Phùng Văn Huế -Trưởng Phòng 5, Cục C10.
(PLVN) - Thượng tá Phùng Văn Huế (Trưởng phòng Chuyên đề nghiên cứu, khoa học, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an) luôn trăn trở các phương pháp để cảm hóa, giáo dục và cải tạo phạm nhân ngoài việc áp dụng các quy định của pháp luật. Ông quan niệm, phải tận tâm, tận lực và dốc mọi tâm huyết với nghề để phát huy tối đa hiệu quả nhiệm vụ được giao.