Từ khóa: #phân bón miền nam

Công ty CP Phân bón Miền Nam tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động.

Công ty CP Phân bón Miền Nam tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động.
(PLVN) - Theo báo cáo, năm 2023, thu nhập bình quân của người lao động theo quyết toán quỹ tiền lương năm 2023 đạt 10.759.000 đồng/người/tháng, bằng 103% so với kế hoạch. Song thực tế thu nhập bình quân thực tế đã chi cho người lao động là 15.700.000 đồng/người/tháng (bao gồm từ nguồn quỹ lương và quỹ khen thưởng năm trước chuyển qua).