Từ khóa: #PC Bình Định

Bình Định lên kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Bình Định lên kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
(PLVN) - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm từng bước xây dựng, phát triển và cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử cũng như chuyển đổi số cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh và trong khu vực, qua đó góp phần phát triển kinh tế số và xã hội số của tỉnh.