Cần nhiều 'cánh tay' nâng đỡ phụ nữ di cư hồi hương

Từ khi Văn phòng OSSO Hà Nội đi vào hoạt động, tư vấn viên Ngô Thị Thùy Dương đã tiếp cận khoảng 60 phụ nữ di cư hồi hương trên địa bàn.
(PLVN) - Theo kết quả khảo sát từ 189 phụ nữ di cư trở về của 5 tỉnh/thành, có tới 27% người về mang theo con cái; cứ 10 người thì có 3 người chưa hoàn tất ly hôn.  Con cái họ gặp khó khăn trong việc làm giấy khai sinh, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục… Nhiều người thất bại “kép” cả về hôn nhân và kinh tế, cuộc sống càng khốn khó.