Hà Nội yêu cầu Viwasupco không xả thải ra suối Đồng Bãi

Hà Nội yêu cầu Viwasupco không xả thải ra suối Đồng Bãi
(PLVN) - Trước và trong quá trình xúc rửa bể chứa nước trung gian, Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) không thông báo đến chính quyền địa phương; không xuất trình được quy trình xúc rửa và xả thải nước quá trình xúc rửa ra môi trường.