Từ khóa: #nữ doanh nhân quyết tâm xây nhà thu nhập thấp cho người nghèo