Áp lực thu ngân sách tháng cuối cùng của năm

Công khai DN nợ thuế trên Bảng điện tử tại Chi cục Thuế TP Biên Hòa (Đồng Nai)
(PLO) - Theo tính toán của Bộ Tài chính, để hoàn thành dự toán năm, trong tháng 12,  ngành Tài chính phải thu khoảng 162 nghìn tỷ đồng, tăng gần 64 nghìn tỷ đồng/tháng so với bình quân thu 11 tháng…