Từ khóa: #Nhiều vướng mắc trong thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Nhiều vướng mắc trong thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Nhiều vướng mắc trong thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời
(PLVN) -Biện pháp khẩn cấp tạm thời (KCTT) là biện pháp Tòa án áp dụng trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo toàn tình trạng tài sản, bảo vệ bằng chứng hoặc bảo đảm việc thi hành án. Mặc dù Luật Thi hành án dân sự (THADS) và 1 số luật liên quan đã quy định về vấn đề này nhưng thực tế thi hành còn nhiều vướng mắc.