Nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự

(PLVN) -Công tác Thi hành án dân sự (THADS) với lượng việc, tiền, tính chất khó khăn, phức tạp ngày càng gia tăng đòi hỏi các địa phương nhiều hơn sự quyết tâm, đổi mới. Trước thềm Hội nghị triển khai công tác năm 2020 diễn ra hôm nay 29/11, Báo Pháp luật Việt Nam trao đổi nhanh với một số Cục trưởng đã để lại nhiều “dấu ấn” trong năm 2019.

Ông Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục THADS Lào Cai: Tiếp tục phát huy vai trò của lãnh đạo cơ quan THADS

Qua một năm tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2019, các cơ quan THADS toàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo THADS, cũng như sự phối hợp của các cơ quan hữu quan của tỉnh, các huyện, thành phố; tập thể công chức, người lao động cơ quan THADS đã tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính được giao, kết quả nhiều lĩnh vực công tác đã có bước chuyển biến quan trọng. 

Ông Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục THADS Lào Cai
Ông Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục THADS Lào Cai 

Năm 2019, kết quả thi hành án Lào Cai về việc và tiền vượt 18,87% về việc và vượt 38,32% về tiền so với chỉ tiêu được giao. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố kiện toàn, với việc đã thực hiện xong việc điều động chuyển đổi nhiều vị trí Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, tăng cường biệt phái Chấp hành viên. Công tác phối hợp với các ngành chức năng được tăng cường, công tác kiểm tra tiếp tục được đổi mới; các khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật tại nơi phát sinh....

Năm 2020, Cục THADS Lào Cai xác định, một trong những giải pháp quan trọng là tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Chi cục trưởng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tranh thủ kịp thời sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS các cấp.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Cục trưởng Cục THADS Bình Dương: Định kỳ phân công công chức xuống địa bàn 

Năm 2019 các cơ quan THADS tỉnh Bình Dương đã giải quyết đạt 76,04% về việc (vượt 3,04% chỉ tiêu giao) và 36,47% về tiền (vượt 3,47% chỉ tiêu giao). Cụ thể, trong số có điều kiện, đã thi hành xong 17.700 việc; về tiền, đã thi hành xong 1.900 tỷ 207 triệu đồng. Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của cả hệ thống THADS trên toàn quốc và giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Cục THADS đã chú trọng phối hợp tốt với các cơ quan liên quan, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và công tác kiểm tra. Ban chỉ đạo THADS 2 cấp hoạt động hiệu quả, qua đó đã giải quyết nhiều vụ án lớn, phức tạp.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Cục trưởng Cục THADS Bình Dương
 Ông Nguyễn Văn Lộc, Cục trưởng Cục THADS Bình Dương

Đặc biệt, Bình Dương tăng cường giải quyết án tại các địa bàn nông thôn, phối hợp với chính quyền địa phương tại các địa bàn vùng xa của các huyện; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ những người phải thi hành án, người được thi hành án về thủ tục thi hành án; định kỳ bố trí, phân công công chức xuống địa bàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đương sự và nhân dân từ đó có biện pháp tổ chức thi hành án thấu tình đạt lý. Cục cũng thực hiện tốt các phong trào thi đua, thực hiện nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức quản lý từ Cục đến các Chi cục; tiếp tục đổi mới công tác quản lý theo hướng rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành; phát huy hiệu quả tổ công tác xử lý các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng...là các giải pháp Bình Dương sẽ chú trọng thực hiện trong năm mới.

Ông Vũ Hoàng Thụ, Cục trưởng Cục THADS Hưng Yên: Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành

Năm 2019, Lãnh đạo Cục, Chi cục, cán bộ công chức các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định pháp luật, áp dụng đồng bộ các giải pháp được Lãnh đạo Cục đề ra, đã có nhiều sáng kiến, giải pháp được áp dụng tạo chuyển biến trong công tác; công tác lãnh đạo, chỉ đạo được quan tâm chú trọng. Kết quả thi hành án về việc đạt 83,5%, vượt 10,5%; về tiền đạt 45,3%, vượt 12,3% . 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Chấp hành viên tổ chức thi hành án, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS, Lãnh đạo các Chi cục thường xuyên nghe các Chấp hành viên báo cáo và trực tiếp hướng dẫn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Ông Vũ Hoàng Thụ, Cục trưởng Cục THADS Hưng Yên
Ông Vũ Hoàng Thụ, Cục trưởng Cục THADS Hưng Yên 

Với phương châm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra; chú trọng việc tự kiểm tra Cục đã ban hành các quyết định và thực hiện kiểm tra tại nhiều Chi cục. Qua kiểm tra, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật của các đơn vị, kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế tại cơ sở để tham mưu Lãnh đạo Cục chấn chỉnh, rút kinh nghiệm; chỉ đạo áp dụng đúng quy định của pháp luật. Nhìn chung, công tác THADS được thực hiện ngày càng nề nếp.

Dự báo trong năm 2020, số tiền có điều kiện phải tiếp tục tổ chức thi hành là rất lớn; số thụ lý mới về giá trị sẽ tăng rất cao; nhiều vụ án khó khăn, phức tạp. Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thì cầng tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành theo hướng quyết liệt, sâu sát hơn; Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành; đẩy mạnh tuyên truyền  pháp luật về THADS; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra...

Ông Ngô Thanh Cường, Cục trưởng THADS Thừa Thiên – Huế: Tạo dấu ấn đậm nét trên nhiều lĩnh vực công tác

Với tinh thần “đoàn kết, đổi mới”, năm 2019 các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo được những dấu ấn đậm nét trên nhiều lĩnh vực công tác. Toàn tỉnh có 08/10 đơn vị thực hiện vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, xuyên suốt, kịp thời và mang lại hiệu quả thiết thực; Công tác vận động giáo dục thuyết phục được quan tâm đúng mức, có nhiều người phải THA đã tự nguyện thi hành trước thời điểm cưỡng chế.

Ông Ngô Thanh Cường, Cục trưởng THADS Thừa Thiên – Huế
 Ông Ngô Thanh Cường, Cục trưởng THADS Thừa Thiên – Huế

Cục đã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch mang tính chất dài hạn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ bước đầu đạt những kết quả đáng ghi nhận; công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ; Cục cũng phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng khắp tại các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nă 2020, Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và pháp luật về THADS, THA hành chính; Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THA hành chính. Đặc biệt sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác xử lý nợ xấu tại địa phương, mô hình “Xã điểm THA”, mô hình “Tổ vận động THA”; Tập trung nguồn lực, có kế hoạch chi tiết để giải quyết từng vụ việc cụ thể, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo THADS, Tổng cục THADS về những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Ông Phạm Văn Hân, Cục trưởng Cục THADS Tiền Giang: Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy

Năm 2019, công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được Lãnh đạo Cục quan tâm củng cố, kiện toàn; thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong công tác;  chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng; thực hiện tốt công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, chế độ, chính sách đối với công chức được quan tâm, thực hiện kịp thời… 

Ông Phạm Văn Hân, Cục trưởng Cục THADS Tiền Giang
 Ông Phạm Văn Hân, Cục trưởng Cục THADS Tiền Giang

Cơ quan THADS hai cấp đã tích cực, chủ động phối hợp với  cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành; phối hợp chặt chẽ với các Trại giam trong việc thu tiền phạm nhân nộp tại các trại giam theo đúng quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm Luật Đặc xá thông qua việc phối hợp tích cực với các cơ quan có liên quan để cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, xác nhận kết quả thi hành án để phục vụ cho công tác đặc xá. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong việc xử lý các án có liên quan đến việc thu hồi vốn vay cho các Tổ chức tín dụng, Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

 Hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, huyện tiếp tục được củng cố và kiện toàn, qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với những việc thi hành án có khó khăn, phức tạp, góp phần nâng cao hiệu quả trong trong công tác THADS. 

Công tác cải cách hành chính tại các đơn vị từng bước thực hiện theo hướng đơn giản thủ tục, tiện lợi cho người dân. Năm 2020, ngành THADS tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Đọc thêm

Ưu tiên nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân yếu thế, đặc thù

Ông Lê Vệ Quốc - Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc hội thảo
(PLVN) - Ngày 8/12, tại Lâm Đồng, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật- Bộ Tư pháp phối hợp Liên minh châu Âu và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn góp ý hoàn thiện, thông qua các chuyên đề phục vụ xây dựng chiến lược nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật của người dân, trọng tâm vào nhóm đặc thù, yếu thế.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và giao ban công tác tư pháp năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

Toàn cảnh hội nghị.
(PLVN) - Sáng ngày 06/12, tại tỉnh Bắc Giang, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và giao ban công tác tư pháp năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tăng cường mối quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Tư pháp tỉnh Salavan (Lào)

Đại diện Sở Tư pháp hai tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Salavan (Lào) ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2023 – 2025.
(PLVN) - Ngày 07/12, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi làm việc với đoàn đại biểu của Sở Tư pháp tỉnh Salavan ( nước CHDCND Lào) nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện Biên bản hợp tác ký ngày 11/09/2012 tại tỉnh Salavan và thảo luận một số phương hướng, kế hoạch hợp tác trong thời gian đến giữa hai bên.

Đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Ông Marcus Winsley, Phó Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len tại Việt Nam; bà Nguyễn Linh Kha, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; ông Nguyễn Ngọc Vũ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đồng chủ trì Hội thảo.
(PLVN) - Thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-Len ký năm 2008, sáng 7/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len tại Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề “Trao đổi về đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự của Việt Nam - kinh nghiệm từ Vương Quốc Anh”.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị
(PLVN) -Sáng 6/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước Asean - Trung Quốc lần thứ XIII với chủ đề "Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia". 

Bộ Quốc phòng: Triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác pháp chế

Bộ Quốc phòng: Triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác pháp chế
(PLVN) - Ngày 05/12, Đoàn kiểm tra liên ngành do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác pháp chế và xây dựng pháp luật tại Bộ Quốc phòng. Dự và chủ trì buổi làm việc với đoàn có Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đẩy mạnh hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam - Phần Lan

Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã Ngài Keijo Norvanto, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam
(PLVN) -Sáng 05/12, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã tiếp đoàn Trung tâm Pháp quyền Đại học Helsinki, Phần Lan do Bà Tuija Brax, Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phần Lan, Giám đốc Trung tâm Pháp quyền và Ngài Keijo Norvanto, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo điều hành Cục THADS Nghệ An 5 năm liền đạt và vượt chỉ tiêu

Thời gian qua, Cục THADS Nghệ An tăng cường công tác hòa giải, kiên trì vận động, thuyết phục tạo niềm tin cho công dân.
(PLVN) - Trong 5 năm qua (2019-2023), với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống nên công tác thi hành án dân sự (THADS) của Nghệ An đã đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, vinh dự được nhận nhiều phần thưởng của các cấp, các ngành.

Quảng Ninh kiến nghị tăng số vụ, việc, đưa ra xét xử tại các phiên tòa trực tuyến

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, họp thẩm tra báo cáo tại tòa án nhân tỉnh.
(PLVN) -Tại báo cáo thẩm tra đối với công tác năm 2023, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Tòa án nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử, nhất là các vụ, việc dân sự, vụ án kinh doanh, thương mại, hạn chế thấp nhất việc để các án quá hạn giải quyết. Đồng thời có các giải pháp khắc phục khó khăn, tăng số vụ, việc đưa ra xét xử các phiên tòa trực tuyến.