Nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự

(PLVN) -Công tác Thi hành án dân sự (THADS) với lượng việc, tiền, tính chất khó khăn, phức tạp ngày càng gia tăng đòi hỏi các địa phương nhiều hơn sự quyết tâm, đổi mới. Trước thềm Hội nghị triển khai công tác năm 2020 diễn ra hôm nay 29/11, Báo Pháp luật Việt Nam trao đổi nhanh với một số Cục trưởng đã để lại nhiều “dấu ấn” trong năm 2019.

Ông Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục THADS Lào Cai: Tiếp tục phát huy vai trò của lãnh đạo cơ quan THADS

Qua một năm tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2019, các cơ quan THADS toàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo THADS, cũng như sự phối hợp của các cơ quan hữu quan của tỉnh, các huyện, thành phố; tập thể công chức, người lao động cơ quan THADS đã tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính được giao, kết quả nhiều lĩnh vực công tác đã có bước chuyển biến quan trọng. 

Nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự ảnh 1
Ông Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục THADS Lào Cai 

Năm 2019, kết quả thi hành án Lào Cai về việc và tiền vượt 18,87% về việc và vượt 38,32% về tiền so với chỉ tiêu được giao. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố kiện toàn, với việc đã thực hiện xong việc điều động chuyển đổi nhiều vị trí Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, tăng cường biệt phái Chấp hành viên. Công tác phối hợp với các ngành chức năng được tăng cường, công tác kiểm tra tiếp tục được đổi mới; các khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật tại nơi phát sinh....

Năm 2020, Cục THADS Lào Cai xác định, một trong những giải pháp quan trọng là tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Chi cục trưởng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tranh thủ kịp thời sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS các cấp.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Cục trưởng Cục THADS Bình Dương: Định kỳ phân công công chức xuống địa bàn 

Năm 2019 các cơ quan THADS tỉnh Bình Dương đã giải quyết đạt 76,04% về việc (vượt 3,04% chỉ tiêu giao) và 36,47% về tiền (vượt 3,47% chỉ tiêu giao). Cụ thể, trong số có điều kiện, đã thi hành xong 17.700 việc; về tiền, đã thi hành xong 1.900 tỷ 207 triệu đồng. Kết quả trên đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của cả hệ thống THADS trên toàn quốc và giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Cục THADS đã chú trọng phối hợp tốt với các cơ quan liên quan, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và công tác kiểm tra. Ban chỉ đạo THADS 2 cấp hoạt động hiệu quả, qua đó đã giải quyết nhiều vụ án lớn, phức tạp.

Nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự ảnh 2
 Ông Nguyễn Văn Lộc, Cục trưởng Cục THADS Bình Dương

Đặc biệt, Bình Dương tăng cường giải quyết án tại các địa bàn nông thôn, phối hợp với chính quyền địa phương tại các địa bàn vùng xa của các huyện; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ những người phải thi hành án, người được thi hành án về thủ tục thi hành án; định kỳ bố trí, phân công công chức xuống địa bàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đương sự và nhân dân từ đó có biện pháp tổ chức thi hành án thấu tình đạt lý. Cục cũng thực hiện tốt các phong trào thi đua, thực hiện nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức quản lý từ Cục đến các Chi cục; tiếp tục đổi mới công tác quản lý theo hướng rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành; phát huy hiệu quả tổ công tác xử lý các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng...là các giải pháp Bình Dương sẽ chú trọng thực hiện trong năm mới.

Ông Vũ Hoàng Thụ, Cục trưởng Cục THADS Hưng Yên: Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành

Năm 2019, Lãnh đạo Cục, Chi cục, cán bộ công chức các cơ quan THADS hai cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định pháp luật, áp dụng đồng bộ các giải pháp được Lãnh đạo Cục đề ra, đã có nhiều sáng kiến, giải pháp được áp dụng tạo chuyển biến trong công tác; công tác lãnh đạo, chỉ đạo được quan tâm chú trọng. Kết quả thi hành án về việc đạt 83,5%, vượt 10,5%; về tiền đạt 45,3%, vượt 12,3% . 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Chấp hành viên tổ chức thi hành án, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS, Lãnh đạo các Chi cục thường xuyên nghe các Chấp hành viên báo cáo và trực tiếp hướng dẫn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự ảnh 3
Ông Vũ Hoàng Thụ, Cục trưởng Cục THADS Hưng Yên 

Với phương châm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra; chú trọng việc tự kiểm tra Cục đã ban hành các quyết định và thực hiện kiểm tra tại nhiều Chi cục. Qua kiểm tra, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật của các đơn vị, kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế tại cơ sở để tham mưu Lãnh đạo Cục chấn chỉnh, rút kinh nghiệm; chỉ đạo áp dụng đúng quy định của pháp luật. Nhìn chung, công tác THADS được thực hiện ngày càng nề nếp.

Dự báo trong năm 2020, số tiền có điều kiện phải tiếp tục tổ chức thi hành là rất lớn; số thụ lý mới về giá trị sẽ tăng rất cao; nhiều vụ án khó khăn, phức tạp. Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thì cầng tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành theo hướng quyết liệt, sâu sát hơn; Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành; đẩy mạnh tuyên truyền  pháp luật về THADS; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra...

Ông Ngô Thanh Cường, Cục trưởng THADS Thừa Thiên – Huế: Tạo dấu ấn đậm nét trên nhiều lĩnh vực công tác

Với tinh thần “đoàn kết, đổi mới”, năm 2019 các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo được những dấu ấn đậm nét trên nhiều lĩnh vực công tác. Toàn tỉnh có 08/10 đơn vị thực hiện vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, xuyên suốt, kịp thời và mang lại hiệu quả thiết thực; Công tác vận động giáo dục thuyết phục được quan tâm đúng mức, có nhiều người phải THA đã tự nguyện thi hành trước thời điểm cưỡng chế.

Nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự ảnh 4
 Ông Ngô Thanh Cường, Cục trưởng THADS Thừa Thiên – Huế

Cục đã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch mang tính chất dài hạn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ bước đầu đạt những kết quả đáng ghi nhận; công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ; Cục cũng phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng khắp tại các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nă 2020, Thừa Thiên Huế tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và pháp luật về THADS, THA hành chính; Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THA hành chính. Đặc biệt sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác xử lý nợ xấu tại địa phương, mô hình “Xã điểm THA”, mô hình “Tổ vận động THA”; Tập trung nguồn lực, có kế hoạch chi tiết để giải quyết từng vụ việc cụ thể, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo THADS, Tổng cục THADS về những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Ông Phạm Văn Hân, Cục trưởng Cục THADS Tiền Giang: Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy

Năm 2019, công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được Lãnh đạo Cục quan tâm củng cố, kiện toàn; thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong công tác;  chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng; thực hiện tốt công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, chế độ, chính sách đối với công chức được quan tâm, thực hiện kịp thời… 

Nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự ảnh 5
 Ông Phạm Văn Hân, Cục trưởng Cục THADS Tiền Giang

Cơ quan THADS hai cấp đã tích cực, chủ động phối hợp với  cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành; phối hợp chặt chẽ với các Trại giam trong việc thu tiền phạm nhân nộp tại các trại giam theo đúng quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm Luật Đặc xá thông qua việc phối hợp tích cực với các cơ quan có liên quan để cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, xác nhận kết quả thi hành án để phục vụ cho công tác đặc xá. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong việc xử lý các án có liên quan đến việc thu hồi vốn vay cho các Tổ chức tín dụng, Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

 Hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS cấp tỉnh, huyện tiếp tục được củng cố và kiện toàn, qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với những việc thi hành án có khó khăn, phức tạp, góp phần nâng cao hiệu quả trong trong công tác THADS. 

Công tác cải cách hành chính tại các đơn vị từng bước thực hiện theo hướng đơn giản thủ tục, tiện lợi cho người dân. Năm 2020, ngành THADS tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Thu Hằng (thực hiện)
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký, khai báo phương tiện online từ 21/7

Người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký, khai báo phương tiện online từ 21/7
(PLVN) -Để thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe, đặc biệt trong thời gian diễn ra dịch bệnh covid 19 và đảm bảo các biện pháp phòng dịch bệnh theo quy định của Chính phủ, Cục Cảnh sát giao thông đã mở chuyên mục “Đăng ký, khai báo phương tiện” trên Cổng Thông tin điện tử Cục CSGT (csgt.vn).

Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh có bước tiến rõ nét

Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long giải trình tại phiên họp.
(PLVN) - Phát biểu tại phiên họp của Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 chiều 21/7, một số ý kiến đại biểu đánh giá việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong năm 2020 đã có những bước tiến khá rõ nét.

Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Kim Ngân: Nữ công chức tận tâm, nhiệt huyết với ngành Tư pháp

Bà Hồ Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp tỉnh Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2020.
(PLVN) - Nói đến bà Hồ Thị Kim Ngân, Giám đốc Sở Tư pháp Bắc Kạn, một trong 16 người của ngành Tư pháp trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, là nói tới người công chức tận tâm, nhiệt huyết vì sự nghiệp ngành Tư pháp; người luôn trăn trở, nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để đưa công tác tư pháp địa phương bứt phá.

Bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại nhanh chóng, hiệu quả

Ông Huỳnh Văn Nén trong ngày được minh oan
(PLVN) - Một trong những điểm nổi bật của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 là quy định cho phép tạm ứng kinh phí bồi thường đối với một số trường hợp. Việc này giúp nhanh chóng xoa dịu tổn thương tinh thần cho người bị thiệt hại và phần nào giúp họ khắc phục khó khăn trước mắt trong cuộc sống.