EVNGENCO 1 được toàn quyền Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn

EVNGENCO 1 được toàn quyền Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn
(PLO) -  “Từ 24h00 ngày 31/12/2017, việc bàn giao tư cách chủ đầu tư Dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 1; toàn bộ lao động, vốn, tài sản và các quyền nghĩa vụ khác thuộc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 từ EVN về EVNGENCO 1 chính thức có hiệu lực”, Chủ tịch EVNGENCO 1 Nguyễn Tiến Khoa thông tin với PLVN.