Từ khóa: #Nguyễn Ngọc Quyền

Dự án sử dụng 3 năm, Hà Tĩnh vẫn chưa trả tiền doanh nghiệp

Một phần Dự án đã được đưa vào sử dụng hơn 3 năm nay
(PLVN) - Dự án đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị 02 bên đường bao phía Tây thị xã Hà Tĩnh đã được phê duyệt giá trị quyết toán và đưa vào sử dụng hơn 3 năm nay. Nhưng cũng từng ấy thời gian doanh nghiệp đối tác lặn lội ra vào Hà Tĩnh để thanh toán hợp đồng nhưng chưa được giải quyết.