Từ khóa: #nguồn lợi cá đồng

Độc đáo mô hình bảo tồn phát triển nguồn lợi cá đồng vùng U Minh Hạ

Nông dân thu hoạch cá đồng tại huyện U Minh. (Ảnh trong bài: T.Nghĩa)
(PLVN) - Vùng đất rừng U Minh Hạ từng có nguồn lợi cá đồng phong phú, đa dạng, thiên nhiên ưu đãi. Khi xưa mỗi lần người dân chụp đìa thu hàng tấn cá lóc, cá rô, cá thác lác, cá trê... Hiện nay nguồn lợi cá đồng ngày càng suy giảm, cơ quan chức năng địa phương đang triển khai các giải pháp tái tạo bảo vệ nguồn lợi cá đồng.