Chúa Trịnh, dăm điều thú vị...

Phủ chúa Trịnh
(PLO) - Xét trong công nghiệp của các chúa Trịnh, từ chúa Trịnh Kiểm cho đến các vị chúa sau, ta thấy có đôi điều có thể tạm gọi thú vị khi nói đến họ. Ở đây, do dung lượng câu chữ có hạn, chúng tôi xin điểm lược dăm điều.