Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Đông: Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc”

Máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc, tại Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Đông
(PLVN) - Thực hiện Hợp đồng số 04/HĐKC ngày 25/06/2021 giữa Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc với Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Đông về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc”, sau thời gian triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung theo yêu cầu, ngày 16/11/2021, Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc cùng với Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Đông đã tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án tại Thôn Đồng Đầm, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm”

Ảnh minh họa
(PLVN) - Trung tâm phát triển Công thương tỉnh Vĩnh Phúc vừa phối hợp với Cơ sở sản xuất Trần Văn Phúc, Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Nghiệm thu cơ sở Đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm” từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2021.

Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mật ong đóng chai" tại Công ty TNHH Ong Việt

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Mới đây, Trung tâm phát triển Công thương phối hợp với Công ty TNHH Ong Việt, đã tổ chức Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mật ong đóng chai” từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2021.

Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất Mộc” tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Trung Hiếu

Ảnh minh họa
(PLVN) - Mới đây, Trung tâm phát triển Công thương phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Trung Hiếu, đã tổ chức Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất Mộc” từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2021.

Nghiệm thu đề án của Công ty TNHH Tam Phúc Đạt

Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cửa nhôm” tại Công ty TNHH Tam Phúc Đạt. Ảnh: Trung tâm khuyến công cung cấp
(PLVN) -  Mới đây, Trung tâm phát triển Công thương phối hợp với Công ty TNHH Tam Phúc Đạt, tổ dân phố Sơn Thanh, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, tổ chức Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất dây cáp sặc, cáp kết nối và tai nghe điện thoại tại Công ty TNHH Tam Phúc Đạt” từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2021.