Từ khóa: #Nghị định số 27/2018/NĐ-CP

Mạng xã hội dưới 10.000 người sử dụng không phải xin phép, nhưng có phép mới được livestream

Mạng xã hội dưới 10.000 người sử dụng không phải xin phép, nhưng có phép mới được livestream
(PLVN) - Đây được coi như một “cửa” mở để phát triển mạng xã hội (MXH) ở Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đề xuất trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ liên quan đến quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.