Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

(PLVN) - Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng, tại Hội thảo đánh giá tình hình, kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân” được Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) phối hợp cùng Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh tổ chức sáng ngày 31/5 tại Tp Hạ Long.

Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phố biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân được Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành ngày 9/12/2003. Trên cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị, trong những năm qua, các địa phương đã tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân. Hàng nghìn văn bản quy phạm pháp luật được ban hành và phổ biến tới người dân. Hoạt động PBGDPL được thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú và tập trung hướng về cơ sở.

Tại Quảng Ninh, công tác PBGDPL được tỉnh Quảng Ninh hết sức quan tâm. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, có chiều sâu, trở thành một nội dung trọng tâm, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hàng năm, trong Nghị quyết lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết chuyên đề của cấp ủy đều quan tâm đến công tác PBGDPL, coi đây là khâu đầu tiên trong việc tổ chức, thi hành pháp luật.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ảnh 1

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định, Quảng Ninh triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW hết sức nghiêm túc, qua đó nâng cao trình độ kiến thức pháp luật của đội ngũ cán bộ công chức, người dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, tỉnh đã thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện phức tạp kéo dài trên địa bàn, tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân khi tỉnh thực hiện các dự án phát triển kinh tế lớn, mang tầm chiến lược.

Thực hiện các đột phá chiến lược, đặc biệt là đột phá về tổ chức bộ máy, Quảng Ninh xây dựng Đề án 25; Nghị quyết 19-NQ/TU của Tỉnh ủy về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế. Các cơ quan ban ngành của tỉnh thường xuyên giao ban, thể hiện sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với tất cả các mặt công tác, trong đó có công tác PBGDPL.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ảnh 2

Đại diện cho gần 100 đại biểu đại diện ngành Tư pháp các tỉnh khu vực phía Bắc, tham luận tại Hội thảo, Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Ninh Nghiêm Xuân Cường nêu quan điểm, để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào cuộc sống, trước tiên, các cấp ủy Đảng phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để các đơn vị nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL trong đời sống xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, phát hiện mô hình, cách làm hay, để nhân rộng và động viên khen thưởng kịp thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của của cán bộ, nhân dân về ý thức tự giác học tập và chấp hành pháp luật.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ảnh 3

Phát biểu kết luận Hội thảo, TS. Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) đánh giá cao các ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận xoay quanh chủ đề Hội thảo. Về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, TS. Lê Vệ Quốc nhấn mạnh, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, các tuyên truyền viên cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng và địa bàn; lồng ghép công tác PBGDPL với việc thực hiện các chương trình, phong trào vận động quần chúng; gắn kết chặt chẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chú trọng PBGDPL cho các đối tượng đặc thù bằng các hình thức, nội dung phù hợp.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành; giữa cấp ủy Đảng, chính quyền trong các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị trong công tác PBGDPL. Tập trung tham mưu, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, coi trọng xây dựng, củng cố tổ chức, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác PBGDPL ở các cấp. Xây dựng kế hoạch, sơ kết, tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong PBGDPL. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong quá trình xây dựng, nhân rộng các mô hình PBGDPL hiệu quả; chú trọng việc lồng ghép trong quá trình triển khai thực hiện để khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Tiếp tục khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối, bố trí các nguồn lực. 

Công Thành
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đề nghị có cơ chế thu hút, đãi ngộ phù hợp với đội ngũ pháp chế

Đại biểu Đồng Ngọc Ba phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Đây là ý kiến được đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba (đoàn Bình Định) đưa ra tại phiên họp của Quốc hội, thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 ngày 25/7.

Người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký, khai báo phương tiện online từ 21/7

Người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký, khai báo phương tiện online từ 21/7
(PLVN) -Để thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe, đặc biệt trong thời gian diễn ra dịch bệnh covid 19 và đảm bảo các biện pháp phòng dịch bệnh theo quy định của Chính phủ, Cục Cảnh sát giao thông đã mở chuyên mục “Đăng ký, khai báo phương tiện” trên Cổng Thông tin điện tử Cục CSGT (csgt.vn).