Vĩnh Phúc nâng cao hạ tầng lưới điện khu vực nông thôn

Ngành điện lực Vĩnh Phúc luôn cố gắng đảm bảo tốt nhất để phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh
(PLVN) -  Để đảm bảo cung ứng điện ổn định trong năm, đặc biệt trong dịp hè tới đây, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã triển khai các biện pháp kiểm tra, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, củng cố lưới điện, sẵn sàng xử lý nhanh, kịp thời khi có sự cố xảy ra, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.