Nam Định đạt nhiều kết quả sau 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 10 năm kể từ khi triển thực hiện Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật, tỉnh Nam Định đã có nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều mặt trong lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Ngày 20/6/2012, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành kết hoạch số 51/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Luật PBGDPL; theo đó đã yêu cầu triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị,...

Thực hiện kế hoạch trên, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh Nam Định cùng UBND các huyện, thành phố đều đã xây dựng những kế hoạch riêng, tổ chức các hội nghị triển khai Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý cho phù hợp. Sau 10 năm thành lập và triển khai nhiệm vụ, Hội động Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật đã tổ chức được nhiều hoạt động, có hiệu quả tích cực.

Nam Định đạt nhiều kết quả sau 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ảnh 1

UBND tỉnh Nam Định tổ chức lễ ra quân làm sạch môi trường biển.

Trong 10 năm hoạt động, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Nam Định đã xây dựng những kế hoạch hàng năm và theo giai đoạn; tổ chức phối hợp phổ biến các VBQPPL theo chỉ thị của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện kế hoạch PBGCPL của tỉnh; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

Về công tác triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11, hàng năm UBND tỉnh Nam Định đều ban hành những kế hoạch, văn bản hướng dẫn cho các địa phương nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết, quyết định mới ban hành đến với người dân, nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật. Có nhiều hoạt động đã đi vào nề nếp, mang lại những kết quả thiết thực và tạo thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý hàng năm vào dịp này.

Nam Định đạt nhiều kết quả sau 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ảnh 2

Sở Tư pháp tỉnh Nam Định.

Trong năm 2022, Nam Định tổ chức rất thành công chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp Luật Việt Nam 9/11 tại cơ sở gồm các hoạt động nổi bật: lễ mít tinh kỷ niệm 10 năm Ngày pháp luật Việt Nam; trợ giúp pháp lý cho nhân dân xã Hải Lý và hoạt động ra quân làm sạch môi trường biển tại xã Hải Lý huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, thu hút trên 750 lượt người tham gia.

Bà Hà Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết: “Trong 10 năm qua, Nam Định đã tổ chức thành công nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thiết thực, hiệu quả; khẳng định, tôn vinh vai trò của hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội. Tỉnh cũng không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong PBGDPL, đảm bảo và bảo vệ quyền cơ bản của người dân. Thời gian qua, tỉnh Nam Định triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án PBGDPL gắn với nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, địa phương. Hướng về cơ sở, phát huy vai trò và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo điều kiện để PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt góp phần xây dựng và hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao đúng nghĩa đã đặt ra.”

Nam Định đạt nhiều kết quả sau 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ảnh 3

Bà Hà Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Hình thức triển khai PBGDPL cũng được UBND tỉnh Nam Định tổ chức ngày càng có hiệu quả hơn trong 10 năm. Phổ biến nhất là hình thức tuyên truyền miệng, thông qua những hội nghị, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, hội thảo, tạo đàm, sinh hoạt câu lạc bộ để giải đáp những nhu cầu của người nghe. Trong 10 năm, Nam Định đã tổ chức hơn 56.835 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, các lớp tập huấn,.. thu hút trên 3,5 triệu người theo dõi, tham gia; Phát miễn phí hơn 4,6 triệu tài liệu các loại, tổ hơn 277 cuộc tìm hiểu về pháp luật,... Ngoài ra, tỉnh cũng phối hợp với nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương để tăng hiệu quả tuyên truyền, đăng các tin, bài trên wesite, mạng xã hội,... để thông tin nhân rộng hơn.

Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cũng liên tục được mở rộng, phát triển, hỗ trợ đắc lực cho nhiều tổ chức, công dân. Từ năm 2012 đến nay, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý thuộc Sở Tư pháp Nam Định đã thực hiện khoảng 230 buổi trợ giúp lưu động tại các đơn vị xã, phường,... trợ giúp hơn 4.300 vụ việc. Thông qua hoạt động này đã tư vấn, giải thích, hướng dẫn và bào chữa, truyền tải tốt cho nhân dân nhiều thông tin pháp luật hữu ích, giúp họ bảo vệ quyền và thực hiện đúng nghĩa vụ theo pháp luật.

Nam Định đạt nhiều kết quả sau 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ảnh 4

Bà Trần Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng phòng Phổ biến – Theo dõi thi hành pháp luật

Để có được những kết quả trên, Sở Tư pháp nói chung và Phòng Phổ biến – Theo dõi thi hành pháp luật nói riêng đã đóng góp vai trò quan trọng. Theo bà Trần Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng cho biết: “Từ khi thành lập năm 2006 đến nay, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả của giai đoạn trước, đội ngũ cán bộ, công chức của Phòng PB-TDTHPL đã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của Sở, của ngành Tư pháp; Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.”

Với những thành tích đạt được, trong thời gian qua, tập thể và cán bộ, công chức của Phòng PB-TDTHPL đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và các danh hiệu thi đua.

Nam Định đạt nhiều kết quả sau 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ảnh 5

Ông Cù Đức Thuận - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nam Định – ông Cù Đức Thuận chia sẻ: “10 năm thực hiện Luật Phổ biến, Giáo dục Pháp luật đã tạo nên nhiều chuyển biến trên nhiều mặt trong lĩnh vực PBGDPL. Các cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng của PBGDPL. Kết quả của công tác đã góp phần từng bước nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành luật trong cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh nhà”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Nam Định cũng đưa ra những tồn tại, hạn chế sau 10 năm thực hiện Luật PBGDPL như: Một số quy định của Luật đã bộc lộ hạn chế, bất cập, thiếu chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm; Hội đồng phối hợp PBGDPL hoạt động còn hạn chế, thụ động; Công tác PBGCPL cho đối tượng đặc thù còn chưa được quan tâm đúng mức,...

Với những tồn tại, hạn chế trên, UBND tỉnh Nam Định cũng đã chỉ rõ ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan, đồng thời có kiến nghị Bộ Tư pháp để kịp thời có những rà soát, điều chỉnh, thường xuyên, chủ động hướng dẫn đối với công tác PBGDPL, đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn thêm những tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu,... để nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật đến với mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đọc thêm

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục THADS TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

Thừa uỷ quyền Tổng cục trưởng THADS, lãnh đạo Cục THADS Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng THADS TP Đà Lạt.
(PLVN) - Tại lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự (THADS) Đà Lạt, ông Trần Hữu Thọ- Cục trưởng cục THADS Lâm Đồng kỳ vọng tân Chi cục trưởng THADS Đà Lạt cùng với tập thể cán bộ, công chức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Việc đổi tên Trung tâm đào tạo lái xe sẽ gây thiệt hại về kinh tế

Việc đổi tên các trung tâm đào tạo lái xe hiện hành sẽ gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia đào tạo. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho rằng, văn bản của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp yêu cầu các trung tâm đào tạo lái xe phải đổi tên có cụm từ “giáo dục nghề nghiệp” là trái quy định pháp luật và gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia đào tạo.

Học viện Tư pháp tổ chức thành công Đại hội Câu lạc bộ Cựu học viên

Học viện Tư pháp tổ chức thành công Đại hội Câu lạc bộ Cựu học viên
(PLVN) - Ngày 22/02, Học viện Tư pháp đã tổ chức Đại hội Câu lạc bộ Cựu học viên Học viện Tư pháp nhiệm kỳ thứ nhất, với mục tiêu “Hội tụ - Giao lưu - Kết nối - Đam mê - Chia sẻ kiến thức pháp lý, kinh nghiệm nghề nghiệp” của những người đã và đang học tập dưới mái trường Học viện Tư pháp.

Đà Nẵng: Công tác PBGDPL năm 2023 cần gắn với vấn đề dư luận xã hội quan tâm

Công tác tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân của Đồn Biên phòng Sơn Trà

(PLVN) - Đó là một trong những nội dung yêu cầu chỉ đạo của bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP. Đà Nẵng, chiều 16/2.

Tư pháp An Giang có nhiều đóng góp cho ngành và địa phương

Tư pháp An Giang có nhiều đóng góp cho ngành và địa phương
(PLVN) -  Năm 2022, dù đối mặt nhiều thách thức, khó khăn nhưng ngành Tư pháp An Giang đã tích cực, chủ động tham mưu chính quyền các cấp triển khai nhiều kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm, không ngừng hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội địa phương .

Công tác dân tộc trong hoạt động trợ giúp pháp lý ở Kiên Giang

Công tác dân tộc trong hoạt động trợ giúp pháp lý ở Kiên Giang
(PLVN) - Với nhiều biện pháp đồng bộ, công tác dân tộc trong hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2022 ở Kiên Giang đã bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý cho 157 người ở vùng dân tộc thiểu số thuộc diện được TGPL, trong đó tư vấn 12 vụ việc, tham gia tố tụng bào chữa/bảo vệ 144 vụ và đại diện ngoài tố tụng 1 vụ.

Nghệ An: Nỗ lực đẩy lùi vấn nạn tảo hôn ở vùng cao

Một buổi tuyên truyền cho bà con đồng bào về thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
(PLVN) -  Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vẫn còn khá phức tạp. Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp.

Quảng Bình: Xây dựng ý thức văn hóa trong chấp hành pháp luật của người dân về khiếu nại, tố cáo

Công an TP. Đồng Hới hướng đến đến mục tiêu, xây dựng hành vi, ý thức văn hóa trong chấp hành pháp luật của nhân dân.
(PLVN) - Thời gian qua, tại một số địa phương lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin cũng như nhận thức pháp luật chưa đầy đủ của người dân, các phần tử xấu đã lợi dụng dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân tiến hành khiếu kiện không đúng nơi quy định, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài làm ảnh hưởng đến ANTT.