Lịch cắt điện ngày mai - 12/9

Hình minh họa
(PLVN) - Ngày mai (12/9), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Trị, Bình Định, Đà Nẵng.

Lịch cắt điện ngày mai - 7/9

Hình minh họa.
(PLVN) - Ngày mai, 7/9, một số đơn vị cung cấp điện thông báo kế hoạch ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Bình, TT-Huế, Bình Định, Đà Nẵng.

Lịch cắt điện ngày mai - 01/9

Hình minh họa
(PLVN) - Ngày mai (01/9), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh, thành như Hà Nội, Quảng Trị, TT-Huế, Bình Định.

Lịch cắt điện ngày mai – 30/8

Lịch cắt điện ngày mai (30/8).
(PLVN) - Ngày mai (30/8), một số đơn vị cung cấp điện thông báo ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh/thành như Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế, Bình Định.

Lịch cắt điện ngày mai - 28/8

Hình minh họa
(PLVN) - Ngày mai (28/8), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế, Bình Định.

Lịch cắt điện ngày mai - 27/8

Hình minh họa
(PLVN) - Ngày mai (27/8), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế, Bình Định.

Lịch cắt điện ngày mai – 26/8

Hình minh họa.
(PLVN) - Ngày mai, 26/ 8, một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh/ thành: Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế, Bình Định.

Lịch cắt điện ngày mai – 25/8

Hình minh họa
(PLVN) - Ngày mai (25/8), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế, Bình Định.

Lịch cắt điện ngày mai - 24/8

Hình minh họa
(PLVN) - Ngày mai (24/8), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế, Bình Định.

Lịch cắt điện ngày mai - 23/8

Hình minh họa
(PLVN) - Ngày mai (23/8), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa.

Lịch cắt điện ngày mai – 22/8

Hình minh họa.
(PLVN) - Ngày mai (22/8), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế, Bình Định.

Lịch cắt điện ngày mai - 21/8

Hình minh họa
(PLVN) - Ngày mai (21/8), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế, Bình Định.

Lịch cắt điện ngày mai – 20/8

Hình minh họa
(PLVN) - Ngày mai (20/8), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế, Bình Định.

Lịch cắt điện ngày mai - 19/8

Hình minh họa
(PLVN) - Ngày mai (19/8), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế, Bình Định.

Lịch cắt điện ngày mai - 18/8

Hình minh họa
(PLVN) - Ngày mai (18/8), theo kế hoạch một số đơn vị cung cấp điện thông báo, ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định...

Lịch cắt điện ngày mai – 16/8

Hình minh họa.
(PLVN) - Ngày mai (16/8), theo kế hoạch sẽ ngừng cấp điện một số khu vực thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Bình Định, Phú Yên...