Hạnh phúc của dâu nhà nghèo ngày Tết

Hạnh phúc của dâu nhà nghèo ngày Tết
(PLO) - Khi Trang lên xe hoa, mọi người đều thương vì phận gái ngoan vừa thông minh, xinh đẹp lại đi làm dâu nhà nghèo. Tết đến mọi người đều nhận ra làm dâu nhà nghèo hóa lại hay.