Làng Rồng thương nhớ bác Phiêu

Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với người dân làng Rồng. (Ảnh: Tâm Hành).
(PLVN) - Đã nhiều cái Tết qua đi, bác không thể về thăm làng Rồng vì tuổi cao sức yếu. Nhưng Tết đến Xuân về, người dân làng Rồng vẫn cùng nhau kết đèn thắp sáng đường quê, ngóng trông đón bác. Sáng nay thức giấc, hay tin bác đã đi xa, mong đợi ấy đã trở thành nỗi thương nhớ không nguôi.