Mai một làng nghề sản xuất bánh in tiến vua

Làng bánh in Huế đang ngày càng mai một với số lượng sản phẩm giảm lại
(PLO) - Không đem lại thu nhập cao, lại có quy trình sản xuất khá phức tạp nên những năm gần đây số lượng các hộ gia đình theo nghề sản xuất bánh in tiến vua tại làng Kim Long đã suy giảm đáng kể.