2.000 tỷ đồng phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử

2.000 tỷ đồng phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử
(PLO) - Nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, nhiều công trình tôn tạo, nâng cấp đã và đang được triển khai với kinh phí đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó nổi bật là dự án Trung tâm văn hóa Trúc Lâm Yên Tử với tổng số vốn đầu tư lên đến trên 2.000 tỷ đồng.