Thơ Thiền Việt Nam: Trời thu, lá úa, vọng niệm vô thường

Thơ Thiền Việt Nam: Trời thu, lá úa, vọng niệm vô thường
(PLVN) -  Bài thơ “Cảnh mùa thu” của Thanh Sĩ (1928 – 1973) là viết theo thể thơ đường luật, vần bằng, tám câu. Với những câu tả cảnh đối nhau, tác giả giúp người đọc nhận thức rõ và sâu sắc về tính biến hóa vô thường ở vạn vật...