Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp.
(PLVN) - Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV nêu rõ: Quốc hội giao Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp chưa được luật quy định hoặc khác với quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch COVID-19