Khánh Hòa phấn đấu tỷ lệ lao động thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 3,8% vào năm 2025

Khánh Hòa đề ra nhiệm vụ phát triển Khu kinh tế Vân Phong toàn diện, trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh.
(PLVN) - Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt mức 7,1%/năm; phấn đấu thu ngân sách hằng năm đạt và vượt dự toán ngân sách Trung ương giao; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 354 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị năm 2025 dưới 3,8%…