Kinh tế tỉnh Quảng Ninh tăng trưởng cao nhất Vùng đồng bằng sông Hồng

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy, phát biểu tại kỳ họp.
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy, phát biểu tại kỳ họp.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Năm nay là năm đầu tiên tốc độ tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh đứng thứ nhất Vùng đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 3 cả nước...

Báo cáo tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, hôm nay, 6/112, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cho biết, năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 11,03%. Đây là lần đầu tiên Quảng Ninh đứng thứ nhất Vùng đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 3 cả nước, là năm thứ 9 liên tiếp (từ 2015 đến nay) đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số. GRDP bình quân đầu người ước đạt 9.500 USD, tăng 14% so cùng kỳ.

Hết năm 2023, có 56/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tăng thêm 5 xã); có 28/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (tăng thêm 5 xã) và có 4/13 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tăng thêm 2 huyện là Vân Đồn và Hải Hà).

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 55.632 tỷ đồng, tăng 5% dự toán Trung ương giao, tăng 3% dự toán tỉnh, tăng 4% so với cùng kỳ. Tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước ước đạt 5,0 tỷ USD, trong đó: Thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 1,9 tỷ USD, vượt 17,3% kế hoạch; thu hút vốn FDI đạt 3,1 tỷ USD, gấp 3,1 lần kế hoạch năm, hiện tại dẫn đầu cả nước. Đến nay, toàn tỉnh có 174 dự án FDI đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Quang cảnh kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp.

Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tạo bước chuyển lớn trong phát triển văn hoá - xã hội, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống và chất lượng sống nhân dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền. Tổng chi an sinh xã hội ước đạt 1437 tỷ đồng; hỗ trợ, sửa chữa xây mới nhà ở cho 1.450 hộ gia đình người có công với cách mạng. Hoàn thành xóa 441 nhà tạm, nhà ở dột nát phát sinh năm 2023, với số tiền huy động trên 32 tỷ đồng; Tạo việc làm với tăng thêm cho 21.000 lao động, vượt 5% so với kế hoạch... Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì. Hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Năm 2024 và chủ đề công tác là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, UBND tỉnh Quảng Ninh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 10%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 55.600 tỷ đồng, trong đó thu xuất nhập khẩu đạt trên 13.000 tỷ đồng và thu nội địa phấn đấu đạt số thu cao nhất. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%, trọng điểm là thu hút vốn FDI ít nhất 3,0 tỷ USD; phát triển mới ít nhất 2.000 doanh nghiệp. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 11%. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 73%. Giữ vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước về các Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI.

Để hoàn thành những mục tiêu trên, quyền Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, toàn tỉnh cần phải nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, tham gia sâu rộng vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; giữ vững chủ quyền biên giới đất liền, biển đảo quốc gia.

Đọc thêm

Vĩnh Phúc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm

Những công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc luôn đảm bảo đúng tiến độ đề ra, góp phần phát triển kinh tế tỉnh.
(PLVN) -  Tỉnh Vĩnh Phúc đang khẩn trương tiến hành phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư công năm 2024 cho từng nhiệm vụ, dự án, và các địa phương. Đồng thời, tỉnh chủ động tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm, góp phần tạo sức bật tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của cả năm và các năm tiếp theo.

Hơn 2.100 thanh niên Vùng mỏ lên đường nhập ngũ

Các thanh niên vùng mỏ bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ.
(PLVN) -Sáng 25/2, tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 tại 13/13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hơn 2.100 thanh niên ưu tú của Vùng mỏ tự hào thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.