Từ khóa: #kinh phí bồi thường tái định cư

Chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 11/2022

Hình minh hoạ.
(PLVN) - Từ tháng 11/2022, nhiều chính sách về tài chính như giá truyền tải điện ; phân phối kết quả tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập ; sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất … sẽ có hiệu lực thi hành.