Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Đắk Nông

(PLVN) -Ngày 19/11, Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp liên ngành (HĐPHLN) về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng Trung ương do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với HĐPHLN về TGPL trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Đắk Nông. 

Theo báo cáo tại buổi làm việc: Thời gian qua, các đơn vị đã bám sát các nội dung hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC (Thông tư liên tịch số 10) và Quyết định số 3224/QĐ-HĐPH ngày 31/12/2019 của Hội đồng phối hợp liên ngành (HĐPHLN) về TGPL trong hoạt động tố tụng ở Trung ương ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2020.

Nhằm triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả Thông tư liên tịch số 10, HĐPHLN về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Đắk Nông đã đưa nhiều biện pháp như ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; Tổ chức tập huấn, quán triệt nội dung; Thực hiện truyền thông về TGPL trong hoạt động tố tụng trên các phương tiện thông tin đại chúng; Hướng dẫn, giải đáp, thực hiện chế độ kiểm tra, theo dõi và đánh giá thực hiện

Báo cáo cũng cho thấy, hoạt động TGPL của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều thành tích vượt bậc, tăng cả về số lượng và chất lượng.

Cụ thể, năm 2019, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh thụ lý 169 vụ việc; Hoàn thành 158 vụ việc tham gia tố tụng cho 158 lượt người. Tăng 147% so với năm 2018 (năm 2018 hoàn thành 64 vụ việc tham gia tố tụng). Năm 2020 (từ 01/01/2020 đến 30/9/2020): Trung tâm thụ lý 119 vụ việc; Hoàn thành 96 vụ việc tham gia tố tụng cho 96 lượt người. 

Chất lượng bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho đối tượng được TGPL của các Trợ giúp viên pháp lý ngày càng được khẳng định khi các vụ án hình sự được các cơ quan tiến hành tố tụng, đặc biệt là HĐXX chấp nhận các tình tiết có lợi cho đối tượng theo đề nghị của Trợ giúp viên pháp lý ngày càng nhiều; Góp phần nâng cao trách nhiệm và chất lượng giải quyết vụ án của các cơ quan tố tụng các cấp, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp oan sai, giảm bớt kháng cáo, kháng nghị.

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Đắk Nông ảnh 1
 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 10, Trung tâm đã thực hiện cung cấp đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý; Bảng thông tin về người được trợ giúp pháp lý, Biên bản giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người bị buộc tôi, người bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý, Thông báo về trợ giúp pháp lý, Thông tin về trợ giúp pháp lý và Sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cho các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; Cung cấp danh sách, số điện thoại của Trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và người thực hiện trợ giúp pháp lý khác cho các cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp tỉnh, cấp huyện, cơ sở giam giữ và trại giam.

Trong năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2020, 100% các trợ giúp viên của Trung tâm tham gia tố tụng đạt chỉ tiêu tốt. Năm 2019, Trung tâm có 57 vụ việc tham gia tố tụng thành công; Năm 2020 (từ 01/01/2020 đến 31/10/2020), có 43 vụ việc trợ giúp pháp lý được cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận theo hướng người bị buộc tội nhận mức án thấp hơn so với đề nghị của Viện KSND và vụ việc mà người thực hiện TGPL bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL được cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận theo hướng có lợi cho người được TGPL tại bản án. 

Tuy nhiên, một số cơ quan tiến hành tố tụng vẫn chưa nắm rõ các quy định của Thông tư liên tịch số 10. Việc giải thích quyền được TGPL cho các bị can, bị cáo trong vụ án hình sự có đơn vị còn chưa lập thành biên bản; Việc theo dõi, vào sổ chưa đầy đủ nên có đơn vị chưa thống kê được chính xác số đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý trong tổng số đối tượng thụ lý. Số lượng vụ việc mà các cơ quan tiến hành tố tụng, Trại tạm giam hướng dẫn cho các đối tượng được TGPL và cung cấp thông tin cho Trung tâm TGPL chưa nhiều, chưa đáp ứng được nhu cầu TGPL của các đối tượng. 

Hạn chế trên do một số cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện chưa quan tâm đến mục đích, ý nghĩa của công tác TGPL trong hoạt động tố tụng. Việc phổ biến quán triệt đến cán bộ, công chức trong đơn vị chưa được sâu rộng, nhận thức về pháp luật TGPL của một số cán bộ còn hạn chế nên kết quả công tác phối hợp còn chưa cao. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin về đối tượng được TGPL giữa các cơ quan tố tụng cấp huyện và Trung tâm TGPL còn hạn chế, chưa thường xuyên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cùng trao đổi ý kiến, thảo luận về trách nhiệm của các thành viên của Hội đồng, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, trại tạm giam, nhà tạm giữ… trong công tác phối hợp TGPL. Đồng thời nêu ra các giải pháp, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng ở địa phương.

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Đắk Nông ảnh 2
 

Ông Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông hoan nghênh những kết quả tích cực trong công tác TGPL thời gian qua. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động TGPL chưa đáp ứng được yêu cầu, còn rất nhiều nhiều việc để làm. 

Ông Trung đề nghị: Cần kiện toàn lại HĐPHLN cho phù hợp, rà soát lại quy chế làm việc một cách chi tiết. Gắn chế độ báo cáo của từng đơn vị, địa phương với HĐPHLN, hội đồng với ủy ban, nếu được có thể là 3 tháng báo cáo 1 lần. Thứ hai, cần có quy định cụ thể, bắt buộc cho từng khâu, chế tài xử lý vụ việc. Thứ ba, Thủ trưởng các cơ quan Thành viên của Hội đồng cần đẩy mạnh việc quán triệt nội dung Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT đến toàn cơ quan, nhất là đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán,… nhằm giúp họ nhận thức và nâng cao trách nhiệm của mình khi thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo 100% các đối tượng được TGPL đều được giải thích về quyền được TGPL. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh để giải quyết. Thứ tư, về kinh phí, thiết bị, phương tiện TGPL đề nghị Sở Tài chính quan tâm, tạo điều kiện tương xứng với ý nghĩa của hoạt động.

Kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại tỉnh Đắk Nông ảnh 3
 

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi ghi nhận những kết quả về công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng tại Đắk Nông trong năm 2019 và 9 tháng năm 2020. 

Thứ trưởng Khôi khẳng định: TGPL có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội Việt Nam, đây là hoạt động có ý nghĩa vừa nhân văn, vừa nhân đạo trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Để công tác TGPL đạt được hiệu quả cao cả về số lượng và chất lượng rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Đặc biệt, cần tăng cường hoạt động phối hợp giữa các cơ quan liên ngành, giữa Trung tâm TGPL với các cơ quan tiến hành tố tụng. 

Thứ trưởng Mai Lương Khôi cũng yêu cầu: Sở Tư pháp và Trung tâm TGPL tỉnh Đắk Nông cần chủ động hơn nữa, làm sao để đối tượng TGPL tiếp cận, hiểu và nâng cao nhận thức về TGPL. Cần hỗ trợ, hướng dẫn và trợ giúp đối tượng TGPL bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL. Địa phương cũng cần xác định rõ nguồn lực và năng lực của Trợ giúp viên  TGPL. Từ những thực trạng tồn tại mới đưa ra được các giải pháp hiệu quả về công tác TGPL.

Về phía Trung ương, Đoàn công tác cũng sẽ có những đề xuất, kiến nghị HĐPHLN về TGPL trong hoạt động tố tụng Trung ương để tháo gỡ vướng mắc, giải quyết những hạn chế và đưa ra phương hướng để đạt được kết quả tốt nhất.

Chiều cùng ngày, Cục TGPL cũng đã làm việc với Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Đắk Nông để nắm bắt những khó khăn, hạn chế cũng như tâm tư nguyện vọng trong công tác TGPL trong hoạt động tố tụng tại địa phương. Các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận để tháo gỡ những tồn đọng, vướng mắc, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị để xử lý, giải quyết. 

Tin cùng chuyên mục

Bộ Tư pháp gặp mặt Xuân Quý Mão 2023

Bộ Tư pháp gặp mặt Xuân Quý Mão 2023

(PLVN) -Sáng 27/01 (ngày 06/01 Tết Âm lịch) - ngày làm việc đầu tiên của năm Quý Mão, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Thanh Tịnh, Đặng Hoàng Oanh đã gặp và chúc tết đầu xuân các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Tư pháp.

Đọc thêm

Trợ giúp pháp lý chung sức vì người nghèo năm 2023

Trung tâm TGPL tỉnh Quảng Nam trao tặng 12 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
(PLVN) - Trung tâm trợ giúp pháp lý (Trung tâm TGPL) Nhà nước tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh tổ chức “Chung tay xây dựng nông thôn mới, chung sức vì nghèo, năm 2023”. Đồng hành cùng chương trình có sự tham gia của Đoàn luật sư tỉnh Quảng Nam, Cty TNHH xe Ba gác Đình Tâm thành phố Tam Kỳ.

Dấu ấn của Bộ, ngành Tư pháp trong quan hệ hợp tác quốc tế

Dấu ấn của Bộ, ngành Tư pháp trong quan hệ hợp tác quốc tế
(PLVN) - Trong năm vừa qua, hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ, ngành Tư pháp đã được thực hiện trên cả ba bình diện toàn cầu, khu vực và song phương, nhất là với các đối tác truyền thống, láng giềng được thực hiện hiệu quả, có nhiều điểm nhấn quan trọng. Trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật, với việc ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các chuyến thăm cấp cao đã tiếp tục thúc đẩy các quan hệ đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định và hiệu quả.

Bảo đảm giúp người dân tiếp cận hoạt động trợ giúp pháp lý kịp thời, hiệu quả

Thứ trưởng Mai Lương Khôi và Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến, đại diện 2 cơ quan ký kết Chương trình phối hợp về người thực hiện TGPL trực tại Toà án.
(PLVN) - Thời gian qua, việc xác định là dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu đã khẳng định vai trò của hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) trong việc đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội , công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Bộ, ngành Tư pháp: Lấy người dân làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

Bộ, ngành Tư pháp: Lấy người dân làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo
(PLVN) -Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long kết thúc những ngày cuối cùng của năm 2022 bằng chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam. Trong bộn bề công việc, người đứng đầu ngành Tư pháp vẫn luôn dành thời gian cho cơ sở, hướng về cơ sở như chủ trương bao năm qua Bộ, ngành Tư pháp vẫn làm để góp phần cùng cả nước phục hồi và phát triển kinh tế.

Kịp thời phố biển các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

Kịp thời phố biển các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua
(PLVN) -Mới đây, Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương đã ban hành Công văn số 152/HĐPH về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Quý Mão 2023.

Nâng cao hiệu quả xử lý tài sản bảo đảm của tổ chức tín dụng thông qua thi hành án

Chấp hành viên trao đổi nghiệp vụ.
(PLVN) - Trong thời gian qua, nhờ thể chế hóa công tác xử lý nợ xấu thông qua việc xây dựng và ban hành Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD), các khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý nợ xấu đã từng bước được khắc phục, nhờ đó các TCTD xử lý nợ xấu hiệu quả hơn.

Cục THADS tỉnh Lào Cai tặng quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Cục THADS tỉnh Lào Cai tặng quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
(PLVN) - Với tinh thần tương thân, tương ái, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Quý Mão năm 2023, vừa qua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Lào Cai (Viettin bank) tổ chức thăm hỏi, tặng quà 30 suất quà tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn và xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Công tác dân tộc trong hoạt động trợ giúp pháp lý ở Kiên Giang

Công tác dân tộc trong hoạt động trợ giúp pháp lý ở Kiên Giang
(PLVN) - Với nhiều biện pháp đồng bộ, công tác dân tộc trong hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2022 ở Kiên Giang đã bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý cho 157 người ở vùng dân tộc thiểu số thuộc diện được TGPL, trong đó tư vấn 12 vụ việc, tham gia tố tụng bào chữa/bảo vệ 144 vụ và đại diện ngoài tố tụng 1 vụ.

Trường Đại học Luật Hà Nội: Tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo luật

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trường Đại học Luật chúc mừng 43 năm Ngày truyền thống Trường.

(PLVN) -Là một trong những cơ sở đào tạo luật lớn nhất Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội hiện đang khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tiếp tục xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, trung tâm nghiên cứu và truyền bá pháp lý hàng đầu trong các cơ sở đào tạo pháp luật của Việt Nam, có vai trò dẫn dắt trong hệ thống các cơ sở đào tạo luật của cả nước, có uy tín trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp thăm, chúc tết gia đình nguyên lãnh đạo Bộ

Lãnh đạo Bộ Tư pháp thăm, chúc tết gia đình nguyên lãnh đạo Bộ
(PLVN) - Nhân dịp đón Xuân Quý Mão 2023, Bộ trưởng Lê Thành Long cùng các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh đã tới thăm và chúc Tết gia đình các nguyên Lãnh đạo Bộ. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Bộ Tư pháp thể hiện tấm lòng tri ân, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của Bộ, ngành.