Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 12/12, Đoàn Kiểm tra liên ngành do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Quốc phòng.

Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra có Thượng tướng Võ Minh Lương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tích cực triển khai công tác rà soát, hệ thống hoá VBQPPL

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng cho biết, Bộ đã tích cực triển khai công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng VBQPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bộ Quốc phòng đã hệ thống hoá VBQPPL còn hiệu lực, văn bản hết hiệu lực, văn bản cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành thế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.

Công tác chỉ đạo, điều hành và các điều kiện bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL đã được quan tâm thực hiện. Qua đó, chất lượng xây dựng, thẩm định, ban hành VBQPPL của Bộ Quốc phòng đã có những điểm tích cực. Công tác xử lý các văn bản trái pháp luật sau khi nhận được kết luận của Bộ Tư pháp cơ bản được thực hiện kịp thời. Hàng năm, Bộ Quốc phòng đều ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống VBQPPL; ban hành nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ảnh 1

Toàn cảnh buổi làm việc.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác pháp chế được thực hiện thường xuyên, phổ biến đến nhiều đối tượng. Về công tác tự kiểm tra, thẩm tra theo thẩm quyền, công tác này đã được Bộ Quốc phòng cơ bản thực hiện theo đúng quy định; rà soát thường xuyên, rà soát theo chuyên đề các văn bản được Bộ quan tâm thực hiện dưới nhiều hình thức.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật thì công tác hệ thống hoá VBQPPL vẫn còn những hạn chế nhất định nhất là trong bối cảnh các vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức, chế độ, chính sách đối với quân nhân… còn quy định trong nhiều văn bản, chưa cụ thể, thống nhất; nhiều văn bản có hiệu lực pháp lý thấp, nên việc tổ chức triển khai thực hiện còn bất cập; một số lĩnh vực chưa được luật hoá. Do vậy, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành thay thế, ban hành mới hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới bảo đảm phù hợp với thẩm quyền, tính hiệu lực của văn bản theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra bước đầu của Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp do đồng chí Phó Cục trưởng Nguyễn Duy Thắng thay mặt Đoàn trình bày đối, các thành viên Đoàn Kiểm tra và đại biểu tham dự buổi làm việc đã tập trung trao đổi, lắng nghe ý kiến giải trình của Bộ Quốc phòng về những vấn đề pháp lý, thực tiễn có liên quan.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ảnh 2

Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Hồ Quang Huy.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, trên cơ sở theo dõi kết quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của Bộ Quốc phòng trong thời gian qua, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL, Phó trưởng Đoàn kiểm tra Hồ Quang Huy đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng trong nghiên cứu, tham mưu ban hành văn bản QPPL, cũng như sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của Bộ Quốc phòng trong quá trình xử lý kết quả rà soát văn bản…

Đồng thời, Cục trưởng Hồ Quang Huy cũng đề nghị Bộ Quốc phòng có phương án xử lý kịp thời các văn bản được Đoàn kiểm tra đề cập tại buổi làm việc; rút kinh nghiệm đối với các vấn đề liên quan đến thẩm quyền, nội dung văn bản trong toàn lực lượng; chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL cho cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ…

Tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác kiểm tra VBQPPL

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng xác định công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá là khâu quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế về quân sự, quốc phòng, cơ yếu. Do đó, Thượng tướng yêu cầu Vụ Pháp chế và các cơ quan chủ trì xây dựng VBQPPL của Bộ Quốc phòng nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục ngay trong thời gian tới; phối hợp các cơ quan trong và ngoài Quân đội để đề xuất xử lý các vấn đề bảo đảm phù hợp với tính chất quân sự và quy định có liên quan của pháp luật; các văn bản có căn cứ pháp lý ban hành hết hiệu lực, các cơ quan đề xuất ban hành thay thế hoặc bãi bỏ theo quy định.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ảnh 3

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Vụ Pháp chế chủ trì tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xây dựng VBQPPL; kỹ năng về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL cho các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai thường xuyên công tác kiểm tra, rà soát hệ thống VBQPPL về quân sự, quốc phòng, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quy định trái pháp luật để đề xuất xử lý hoặc ban hành văn bản thay thế góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Để bảo đảm chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm chỉ đạo thi hành hiệu quả, nghiêm túc Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành VBQPPL, bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành VBQPPL theo quy định; kịp thời xử lý các văn bản có nội dung chưa phù hợp; thực hiện việc gửi văn bản đầy đủ, kịp thời để Cục Kiểm tra văn bản QPPL kiểm tra theo thẩm quyền. Bên cạnh đó, cần rà soát đầy đủ các VBQPPL theo quy định tại Luật Ban hành VBQPPL và Nghị định số 34; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức thực hiện hiệu quả hệ thống hoá VBQPPL kỳ 2019 - 2023 theo đúng quy định.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ảnh 4

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục có giải pháp tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL; quan tâm, bố trí nhân lực có trình độ, năng lực và kinh phí hợp lý cho công tác này; cũng như tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ Quốc phòng trong công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL.

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội

Hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội
(PLVN) - Thời gian qua, vai trò của Quân đội đã được thể hiện rõ nét trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ( PBGDPL ), vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Cục THADS Hà Nội: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IV

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội Vũ Quỳnh Hương và Cục trưởng Cục THADS Hà Nội Phạm Văn Dũng chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Cục THADS Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
(PLVN) - Công đoàn Cục THADS thành phố Hà Nội mới đây đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Quỳnh Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Văn Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục THADS Hà Nội cùng các đồng chí đoàn viên công đoàn của 05 Tổ công đoàn trực thuộc.

Long An: Mở các đợt cao điểm thi hành án dân sự

Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) phối hợp các ngành liên quan để tổ chức thi hành án.
(PLVN) - Trong Quý I năm 2023, tuy số việc và số tiền thụ lý mới tăng cao so với cùng kỳ năm 2022 ( tăng 51,96% về việc, tăng 309,67% về tiền) nhưng các cơ quan THADS tỉnh Long An đã nỗ lực thi hành xong về việc đạt tỉ lệ 36,44% (tăng 6,61%).

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

Công dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (ảnh MH).
(PLVN) - Sau khi Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” được Bộ Tư pháp phê duyệt, từ đầu năm 2016, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai sử dụng chính thức Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch đảm bảo đồng bộ, thống nhất, kịp thời phục vụ việc tích hợp dữ liệu.

Cục THADS Sóc Trăng có tân Phó Cục trưởng

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào và đại diện Lãnh đạo Cục THADS tỉnh chúc mừng tân Phó Cục trưởng Hồ Hùng Anh.
(PLVN) - Vừa qua, thừa ủy quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Hồ Hùng Anh, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Châu Thành giữ chức Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
(PLVN) - Sáng 2/2, Ban Nội chính Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác thi hành án dân sự

Các cơ quan THADS Hải Phòng giao ban công tác THADS Quý I năm 2023 và ký kết giao ước thi đua.
(PLVN) - Quý I năm 2023, các cơ quan THADS địa phương đã quyết liệt triển khai, chỉ đạo các đơn vị tập trung, tăng cường công tác tổ chức thi hành án, đồng thời xây dựng các giải pháp chung, chỉ đạo các đơn vị căn cứ theo tình hình cụ thể của từng địa phương triển khai các giải pháp cụ thể để mang lại hiệu quả cao nhất.

Bộ Tư pháp gặp mặt Xuân Quý Mão 2023

Bộ Tư pháp gặp mặt Xuân Quý Mão 2023
(PLVN) -Sáng 27/01 (ngày 06/01 Tết Âm lịch) - ngày làm việc đầu tiên của năm Quý Mão, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Thanh Tịnh, Đặng Hoàng Oanh đã gặp và chúc tết đầu xuân các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Tư pháp.

Đầu Xuân gặp gỡ tổ “hóa giải” xích mích ở làng quê

Mỗi khi có vụ việc khó xảy ra ở thôn tổ hoà giải cùng phối hợp với chính quyền địa phương và cán bộ tư pháp xã vào cuộc xử lý dứt điểm từ cơ sở.
(PLVN) - Những ngày đầu Xuân chúng tôi có dịp về xã nông thôn mới Tượng Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), thăm tổ hoà giải kiểu mẫu thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, được nghe các hoà giải viên kể nhiều chuyện bi, hài xảy ra ở vùng nông thôn đang từng ngày lên phố này.

Sở Tư pháp tỉnh Long An: Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Tư pháp trong năm 2023

Sở Tư pháp tỉnh Long An: Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Tư pháp trong năm 2023
(PLVN) - Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2023 . Chủ trì hội nghị có bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An. Tham dự hội nghị có các Phó Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã Kiến Tường và TP Tân An.

Trợ giúp pháp lý chung sức vì người nghèo năm 2023

Trung tâm TGPL tỉnh Quảng Nam trao tặng 12 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
(PLVN) - Trung tâm trợ giúp pháp lý (Trung tâm TGPL) Nhà nước tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh tổ chức “Chung tay xây dựng nông thôn mới, chung sức vì nghèo, năm 2023”. Đồng hành cùng chương trình có sự tham gia của Đoàn luật sư tỉnh Quảng Nam, Cty TNHH xe Ba gác Đình Tâm thành phố Tam Kỳ.