Khẩn trương hoàn chỉnh Danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chủ trì cuộc họp.
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chủ trì cuộc họp.
(PLVN) -Chiều 24/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự kiến Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Tham dự cuộc họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo Cục Kiểm tra VBQPPL cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Dự thảo báo cáo về việc tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các VBQPPL cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 129/NQ-CP, ngày 11/9/2020 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung các VBQPPL thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục VBQPPL cần xử lý theo Báo cáo số 442/BC-CP của Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 514/TTg-PL, Bộ Tư pháp đã kịp thời có Công văn hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện rà soát và tổng hợp kết quả rà soát. Nhìn chung, các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh đã rất khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, do thời gian gấp, vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương chưa gửi báo cáo.

Trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan có liên quan, Bộ Tư pháp đã hoàn thiện dự thảo Quyết định và Danh mục VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo chỉ đạo của Chính phủ. Trong đó, các Bộ, cơ quan có liên quan đã xác định cụ thể nội dung cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và tiến độ thực hiện đối với: 17 luật, 14 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 7 văn bản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành.

Về việc rà soát, thống kê các quy định gây mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn trong các VBQPPL hiện hành, trên cơ sở báo cáo của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh, Bộ Tư pháp đã tổng hợp, phân loại các phản ánh, kiến nghị của các cơ quan theo lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang Bộ. Cụ thể, tổng số văn bản được đề xuất, kiến nghị là 435 văn bản. Trong đó, nhiều kiến nghị, đề xuất tập trung vào một số luật, nghị định như: Luật Đất đai, Luật Công chứng, Luật Khoáng sản, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Xây dựng…

Từ đó, Bộ Tư pháp kiến nghị đối với các VBQPPL được đề cập tại Báo cáo số 442/BC-CP đã được các Bộ, ngành thống nhất về nội dung, xác định rõ thời hạn, tiến độ xử lý thì đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký Quyết định ban hành các Danh mục VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, ban hàn mới để xử lý xứt điểm kết quả rà soát văn bản, làm cơ sở để các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện việc đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, 2022 và các năm tiếp theo.

Đối với các VBQPPL do các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh kiến nghị, đề xuất xử lý chưa được đề cập tại Báo cáo số 442/BC-CP, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương nghiên cứu các kiến nghị, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương về các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xem xét, nghiên cứu trong năm 2021.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát VBQPPL nghiên cứu các kiến nghị, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương về các quy định pháp luật gây mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn thuộc các chuyên đề, lĩnh vực rà soát chuyên sâu theo Kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tại cuộc họp, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ đã góp ý cụ thể về nội dung dự thảo Quyết định ban hành Danh mục VBQPPL cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới trên cơ sở kết quả rà soát VBQPPL của các Bộ, ngành cũng như cách thức rà soát, tổng hợp để đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Sau khi nghe các ý kiến, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ cần phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm tra VBQPPL tập trung, khẩn trương hoàn chỉnh Danh mục VBQPPL và dự thảo Quyết định để trình đúng thời hạn. Về tiến độ, phải đảm bảo phù hợp với dự kiến Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh năm 2021; phù hợp với chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Về nội dung, cần bám sát các mâu thuẫn, vướng mắc đã nêu tại Báo cáo số 442/BC-CP, đảm bảo khái quát, ngắn gọn. Sau khi hoàn chỉnh dự thảo Quyết định và Danh mục, cần lên kế hoạch xử lý kết quả rà soát văn bản còn mâu thuẫn, chồng chéo mà các Bộ, ngành, địa phương đã tổng hợp. 

Tin cùng chuyên mục

Tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác pháp luật và tư pháp, hợp tác đào tạo luật với các đối tác Hoa Kỳ

Tiếp tục thúc đẩy hơn nữa hợp tác pháp luật và tư pháp, hợp tác đào tạo luật với các đối tác Hoa Kỳ

(PLVN) -Tiếp theo chương trình làm việc tại Cu-ba, trong các ngày làm việc từ 22-24/7/2024, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc với một số cơ quan, tổ chức của Hoa Kỳ. Tại các buổi làm việc, đại diện các cơ quan, tổ chức của Hoa Kỳ đã gửi lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sáng ngày 24/7/2024, Đoàn cũng đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ghi sổ tang tại Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp quốc.

Đọc thêm

Nhiều quy định mới về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản

Thứ trưởng Mai Lương Khôi giới thiệu các điểm mới của Luật sửa đổi bổ sung. (Ảnh Nghĩa Đức)
(PLVN) - Để đảm bảo tính chặt chẽ, khách quan, công khai, minh bạch, đồng thời, khắc phục các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá tài sản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản.

Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế

Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế
(PLVN) -Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan chức năng xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án thành lập mới, củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế trực thuộc.

Nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quang cảnh hội thảo.
(PLVN) - Ngày 22/7, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) theo yêu cầu của Nghị quyết số 66 /NQ-CP”.

Đội ngũ Luật sư Hà Tĩnh ngày càng giỏi chuyên môn và nhiệt huyết với hoạt động xã hội

Các luật sư bầu Ban chủ nhiệm. Ảnh: PV
(PLVN) - Chiều 19/7, Đoàn luật sư Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội toàn thể luật sư lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong nhiệm kỳ mới.

Hải Phòng: Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho viên chức, người lao động, sinh viên nhà trường

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác PBGDPL tại trường Đại học Hải Phòng.
(PLVN) - Ngày 19/7, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do ông Nguyễn Văn Phúc – Thứ Trưởng Bộ GD&ĐT làm trưởng đoàn khảo sát, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP và Nghị định số 143/2013/NĐ-CP tại trường Đại học Hải Phòng.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam

Quang cảnh buổi tiếp
(PLVN) -Sáng 18/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho bà Rana Flowers, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam nhằm thể hiện sự đánh giá cao đối với những đóng góp của bà Trưởng đại diện trong thời gian qua.

Lâm Đồng: Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024

Lâm Đồng: Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024
(PLVN) - Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024 với sự tham gia của 21 thí sinh đại diện cho hơn 200 công chức, người lao động đến từ Chi cục THADS các huyện, thành phố và các Phòng thuộc Cục. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2024).

Thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống THADS

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
(PLVN) -Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2024), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã có Thư chúc mừng gửi các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong Hệ thống Thi hành án dân sự. Báo PLVN trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bạc Liêu: Nâng cao nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Bạc Liêu: Nâng cao nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
(PLVN) - Từ ngày 18 - 19/7, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.