Thủ tướng cho phép các chuyến bay đơn lẻ đón công dân Việt Nam về nước

Thủ tướng cho phép các chuyến bay đơn lẻ đón công dân Việt Nam về nước
(PLVN) - Trong giai đoạn mới - "chung sống" với dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng đồng ý tổ chức các chuyến bay đơn lẻ đón công dân Việt Nam về nước, bảo đảm phù hợp diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, nhu cầu về nước của công dân Việt Nam, khả năng tổ chức tiếp nhận, cách ly và tổ chức các chuyến bay.