Kỷ luật loạt cán bộ TP HCM

Kỷ luật loạt cán bộ TP HCM
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM hôm nay, 30/12, thông báo kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với loạt đảng viên vi phạm.