Từ khóa: #Hội nghị trực tuyến các tỉnh

Biểu dương nỗ lực của các tỉnh Vùng ĐBSCL trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Biểu dương nỗ lực của các tỉnh Vùng ĐBSCL trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
(PLVN) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng những kết quả mà các Bộ, ngành và các địa phương Vùng ĐBSCL đạt được trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã tạo chuyển biến tốt trong công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, làm thay đổi diện mạo của các vùng nông thôn, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...