Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và giao ban công tác tư pháp năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
(PLVN) - Sáng ngày 06/12, tại tỉnh Bắc Giang, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và giao ban công tác tư pháp năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng – Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; đồng chí Đỗ Thị Việt Hà - Giám đốc sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang – Trưởng Khu vực thi đua năm 2023; đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần - Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang – Phó trưởng Khu vực thi đua năm 2023 cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư Pháp, các đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự 07 tỉnh Trung du và miền núi phiá Bắc: Bắc Giang, Bắc Kạn, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác tư pháp, công tác thi đua, khen thưởng và kết quả kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, đồng chí Đỗ Thị Việt Hà - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang – Trưởng Khu vực thi đua cho biết, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh trong Khu vực thi đua trong năm qua đã tích cực triển khai toàn diện các nhiệm vụ công tác, giúp công tác tư pháp của các tỉnh có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực, qua đó đóng góp thiết thực vào những thành của chung của Bộ, ngành Tư pháp và sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Các cơ quan đã quan tâm, thường xuyên tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tư pháp tại địa phương. Chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản tiếp tục được nâng cao qua đó đã góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật.

Bà Đỗ Việt Hà phát biểu tại hội nghị.

Bà Đỗ Việt Hà phát biểu tại hội nghị.

Công tác chỉ đạo, điều hành sát sao của lãnh đạo các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự giúp các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch công tác tư pháp năm 2023. Các phong trào thi đua được triển khai với nhiều đổi mới, sáng tạo, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, là điều kiện, là động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, cá nhân vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn ngành Tư pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó

Ông Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Ông Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khái quát kết quả công tác của các cơ quan tư pháp tỉnh Bắc Giang năm 2023. Đối với hoạt động của ngành Tư pháp tỉnh Bắc Giang, trong năm qua, tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp và các Cơ quan Thi hành án dân sự có chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều mặt, đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Trong những năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm và tạo điều kiện để các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong công tác thi đua, khen thưởng, từ đầu năm Tỉnh đã phát động phong trào thi đua và giao chỉ tiêu cho các cơ quan, đơn vị nhằm triển khai có hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phan Thế Tuấn cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư pháp; lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Tổ chức cán bộ, các cục, vụ thuộc Bộ và Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh bạn trong việc phối hợp, giúp đỡ ngành Tư pháp tỉnh Bắc Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, về nội dung giao ban công tác tư pháp, đại diện lãnh đạo các Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh thuộc khu vực đã báo cáo sơ bộ về kết quả đạt của trong công tác tư pháp năm 2023 của các địa phương, đồng thời chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc xuất phát từ quy định pháp luật và việc áp dụng pháp luật khi triển khai các mặt công tác, ví dụ như trong các công tác xây dựng pháp luật, bổ trợ tư pháp, thi hành án dân sự, theo dõi thi hành pháp luật…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng – Thứ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận, đánh giá cao những chuyển biến và kết quả tích cực trong công tác tư pháp và thi hành án dân sự của 07 tỉnh Khu vực thi đua Khối các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc trong năm 2023 trong bối cảnh kinh tế - xã hội biến động phức tạp sau sau đại dịch, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của các cơ quan tư pháp, thi hành án trong khi triển khai nhiệm vụ.

Về kết quả đạt được, trong năm vừa qua, các cơ quan tư pháp đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện tốt công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Cơ quan tư pháp các địa phương đã tham gia ngày càng nhiều các vụ việc đột xuất, có tính chất phức tạp như các dự án ngoài ngân sách, các vụ việc khiếu kiện kéo dài; có nhiều cách làm mới, như Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 02 buổi đối thoại, tọa đàm với các doanh nghiệp; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai chất lượng, bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau, kết quả hòa giải đạt kết quả tốt; công tác thi hành án dân sự tăng rất cao về việc và tiền, có 05/07 tỉnh hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao… Tuy nhiên, việc truyền thông các kết quả tư pháp ấn tượng đạt được cần phải được đẩy mạnh hơn nữa.

Tiếp nối công tác tư pháp, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đánh giá công tác thi đua, khen thưởng của Khu vực đã được triển khai bài bản, tích cực, đồng bộ, với nhiều nội dung, hình thức phong phú gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của các cơ quan, đơn vị trong Khu vực. Tại hội nghị, Thứ trưởng cũng trực tiếp trao đổi, giải đáp một số kiến nghị mà đại diện các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự đã nêu trước đó.

Để triển khai hiệu quả công tác tư pháp, công tác thi đua, khen thưởng năm 2024, đồng chí Trần Tiến Dũng đề nghị các Sở Tư pháp bám sát chương trình hành động của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, tập trung vào công tác xây dựng thể chế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, trong đó lưu ý tuân thủ Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; kịp thời tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch triển khai văn bản QPPL của Trung ương, các bộ, ngành, nhất là những đạo luật quan trọng được thông qua; tích cực, chủ động trong tham mưu những nhiệm vụ phát sinh, củng cố niềm tin của các cấp, ban, ngành đối với cán bộ tư pháp.

Ngoài ra, các cơ quan tư pháp cần tích cực, mạnh dạn báo cáo, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những nội dung công tác tại các cuộc họp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến người dân; đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính. Các cơ quan thi hành án dân sự cần tiếp tục phấn đấu giảm các bản án tồn, phải chuyển kỳ sau. Đồng thời, các cơ quan cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Trong công tác thi đua, khen thưởng, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh cần nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác này để động viên, tạo khí thế làm việc hiệu quả cho cán bộ, công chức, người lao động, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Các tỉnh thuộc Khu vực thi đua cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả; khen thưởng kịp thời, khách quan, đúng người, đúng việc, đúng thành tích, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá công chức. Lãnh đạo đơn vị cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua. Chú trọng phát hiện, lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình từ các phong trào thi đua, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực công tác tư pháp để làm nòng cốt.

Trong chương trình, Khu vực thi đua đã nhất trí bỏ phiếu suy tôn các tập thể được tặng Cờ thi đua Bộ Tư pháp; tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang. Hội nghị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2024, trao Cờ đăng cai Cụm trưởng Khu vực thi đua năm 2024 cho Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình./.

Đọc thêm

Ông Nguyễn Duy Tuấn giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu

Ông Nguyễn Duy Tuấn giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu
(PLVN) - Chiều ngày 2/2, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về công tác cán bộ. Theo đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Tuấn - Trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp. 

Bình Định: Triển khai công tác tư pháp năm 2024

Bình Định: Triển khai công tác tư pháp năm 2024
(PLVN) - Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024. Chủ trì Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định NguyễnTự Công Hoàng cùng sự hiện diện của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong tỉnh

Lâm Đồng cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động của luật sư

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp với UBND tỉnh Lâm Đồng.
(PLVN) -  Ghi nhận sự quan tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lâm Đồng trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp đồng thời đưa ra nhiều ý kiến đóng góp để hoạt động của luật sư tại Lâm Đồng ngày càng đóng góp nhiều hơn cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2023, khối lượng công việc của ngành Tư pháp tỉnh Hải Dương tăng từ 20-70%

Tại hội nghị, nhiều tập tập thể, cá nhân của ngành Tư pháp tỉnh Hải Dương có thành tích tiêu biểu đã được tặng bằng khen, giấy khen.
PLVN - Theo sở Tư pháp tỉnh Hải Dương đánh giá, năm 2023 khối lượng công việc liên quan đến công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, hệ thống hóa VBQPPL , quản lý XLVPHC... đều tăng từ trên 20 - 70% ; nhiều nội dung khó, phức tạp . Tuy nhiên, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời.

Cục THADS Hà Tĩnh: Vượt khó vươn lên đơn vị xuất sắc toàn ngành

(PLVN) - Năm 2023, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh chung gặp nhiều khó khăn nhưng Cục THADS Hà Tĩnh với nhiều giải pháp quyết liệt đạt được thành quả đáng khích lệ là 1 trong 10 đơn vị được Bộ trưởng Bộ Tư pháp xếp hạng xuất sắc, 1 trong 4 Cục THADS trong cả nước được tặng Cờ thi đua ngành tư pháp.