Hoàn thiện tổ chức bộ máy của Bộ, ngành Tư pháp

Hoàn thiện tổ chức bộ máy của Bộ, ngành Tư pháp
(PLVN) - Năm 2016, đồng chí Nguyễn Quang Thái được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Trong bối cảnh có rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm, mang tầm chiến lược, quyết liệt và có tính cải cách mạnh mẽ về công tác tổ chức xây dựng Ngành, đồng chí đã bắt tay ngay vào các công việc trọng tâm để vừa đáp ứng yêu cầu chung, vừa đáp ứng yêu cầu đặc thù của Bộ, ngành Tư pháp.

Nhìn lại chặng đường 4 năm trên cương vị Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã có những đóng góp quan trọng, tạo nên những chuyển biến rõ nét trong một số lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ.

Trong đó, nhiệm vụ hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy của Bộ, Ngành được đồng chí ưu tiên tập trung. Đồng chí đã cùng tập thể Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu bài bản, hiệu quả với Lãnh đạo Bộ việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Theo đó, ngày 16/8/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP. Nghị định số 96/2017/NĐ-CP đã tiếp tục hệ thống hóa, quy định đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mới được giao cho Bộ Tư pháp theo hướng cụ thể, không chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn với các Bộ, ngành khác; quy định rõ cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng chí Thái đã chủ động tham mưu với Lãnh đạo Bộ thực hiện kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan Tư pháp địa phương đảm bảo tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao…

Để xây dựng lực lượng cán bộ, công chức Tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Quang Thái luôn chú trọng đề xuất với Lãnh đạo Bộ ban hành các kế hoạch, đề án về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Trong đó ưu tiên bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và khung năng lực vị trí việc làm; chú trọng đào tạo công chức trẻ trở thành đội ngũ cán bộ chuyên gia của Bộ, Ngành trong tương lai đồng thời gắn kết chặt chẽ hơn giữa đào tạo với quy hoạch nhân lực trẻ. Tính riêng từ năm 2016 đến nay, Bộ đã tổ chức 72 lớp theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho 4.656 lượt công chức, viên chức của Bộ, ngành Tư pháp. Các cơ sở đào tạo cấp Bộ tiếp tục được khẳng định vị trí, vai trò trong việc cung cấp nguồn nhân lực làm công tác pháp luật, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Cùng với công tác đào tạo bồi dưỡng, từ năm 2016, đồng chí đã chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá việc quản lý, sử dụng biên chế của các đơn vị thuộc Bộ, từ đó đề ra giải pháp gắn kết chặt chẽ giữa công tác quản lý biên chế và tinh giản biên chế. 

Theo đó, Vụ đã báo cáo và tham mưu với Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định phê duyệt Phương án phân bổ biên chế năm 2017 và giai đoạn 2017-2021 đối với 23 đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ. Bộ Tư pháp đã thực hiện phân bổ biên chế theo giai đoạn kết hợp với phân bổ biên chế từng năm cho các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp, từ đó đã tạo được sự chủ động của cơ quan quản lý trong lộ trình tinh giản biên chế, đảm bảo mức đạt tối thiểu 10% theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

Song song với việc tăng cường quản lý biên chế từ đầu vào, Vụ Tổ chức cán bộ đã đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021. Nhìn chung, công tác quản lý biên chế của Bộ đã được thực hiện khá bài bản, nền nếp, quyết tâm thực hiện chủ trương tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế của Bộ.

Với những nỗ lực trên, tập thể Vụ Tổ chức cán bộ đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Cá nhân đồng chí Nguyễn Quang Thái đã vinh dự được công nhận nhiều danh hiệu khen thưởng như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2019); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (2016, 2017, 2018); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2018); Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2015-2017; được bình chọn Điển hình tiên tiến của ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020… 

Đọc thêm

Ưu tiên nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân yếu thế, đặc thù

Ông Lê Vệ Quốc - Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc hội thảo
(PLVN) - Ngày 8/12, tại Lâm Đồng, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật- Bộ Tư pháp phối hợp Liên minh châu Âu và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn góp ý hoàn thiện, thông qua các chuyên đề phục vụ xây dựng chiến lược nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật của người dân, trọng tâm vào nhóm đặc thù, yếu thế.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và giao ban công tác tư pháp năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

Toàn cảnh hội nghị.
(PLVN) - Sáng ngày 06/12, tại tỉnh Bắc Giang, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và giao ban công tác tư pháp năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tăng cường mối quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Tư pháp tỉnh Salavan (Lào)

Đại diện Sở Tư pháp hai tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Salavan (Lào) ký kết biên bản ghi nhớ giai đoạn 2023 – 2025.
(PLVN) - Ngày 07/12, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức buổi làm việc với đoàn đại biểu của Sở Tư pháp tỉnh Salavan ( nước CHDCND Lào) nhằm đánh giá việc tổ chức thực hiện Biên bản hợp tác ký ngày 11/09/2012 tại tỉnh Salavan và thảo luận một số phương hướng, kế hoạch hợp tác trong thời gian đến giữa hai bên.

Đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự

Ông Marcus Winsley, Phó Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len tại Việt Nam; bà Nguyễn Linh Kha, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; ông Nguyễn Ngọc Vũ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đồng chủ trì Hội thảo.
(PLVN) - Thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-Len ký năm 2008, sáng 7/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len tại Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề “Trao đổi về đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự của Việt Nam - kinh nghiệm từ Vương Quốc Anh”.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị
(PLVN) -Sáng 6/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước Asean - Trung Quốc lần thứ XIII với chủ đề "Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia". 

Bộ Quốc phòng: Triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác pháp chế

Bộ Quốc phòng: Triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác pháp chế
(PLVN) - Ngày 05/12, Đoàn kiểm tra liên ngành do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác pháp chế và xây dựng pháp luật tại Bộ Quốc phòng. Dự và chủ trì buổi làm việc với đoàn có Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đẩy mạnh hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam - Phần Lan

Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã Ngài Keijo Norvanto, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam
(PLVN) -Sáng 05/12, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã tiếp đoàn Trung tâm Pháp quyền Đại học Helsinki, Phần Lan do Bà Tuija Brax, Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Phần Lan, Giám đốc Trung tâm Pháp quyền và Ngài Keijo Norvanto, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, chỉ đạo điều hành Cục THADS Nghệ An 5 năm liền đạt và vượt chỉ tiêu

Thời gian qua, Cục THADS Nghệ An tăng cường công tác hòa giải, kiên trì vận động, thuyết phục tạo niềm tin cho công dân.
(PLVN) - Trong 5 năm qua (2019-2023), với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống nên công tác thi hành án dân sự (THADS) của Nghệ An đã đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, vinh dự được nhận nhiều phần thưởng của các cấp, các ngành.

Quảng Ninh kiến nghị tăng số vụ, việc, đưa ra xét xử tại các phiên tòa trực tuyến

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, họp thẩm tra báo cáo tại tòa án nhân tỉnh.
(PLVN) -Tại báo cáo thẩm tra đối với công tác năm 2023, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiến nghị Tòa án nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử, nhất là các vụ, việc dân sự, vụ án kinh doanh, thương mại, hạn chế thấp nhất việc để các án quá hạn giải quyết. Đồng thời có các giải pháp khắc phục khó khăn, tăng số vụ, việc đưa ra xét xử các phiên tòa trực tuyến.

Phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm, ngang tầm các nước tiên tiến

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (thứ 8 từ trái qua); đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ (thứ 7 từ trái qua); đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (thứ 9 từ trái qua) cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
(PLVN) -  Ngày 2/12, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (2/12/1953 – 2/12/2023). Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tới dự lễ kỷ niệm; cùng dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.