Hoàn thiện quy định về quản lý, sử dụng bằng cấp, chứng chỉ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngoài bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, theo Bộ Nội vụ cần phải cắt giảm một số quy định khác để tăng cường bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm, theo hướng không quy định cụ thể các chương trình bồi dưỡng theo các ngạch công chức hoặc hạng viên chức.

Đây là một trong những nội dung được nêu trong báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Nội vụ.

Cần cắt giảm nhiều quy định không còn phù hợp

Theo đó, để tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý CBCC, viên chức, trong thời gian qua Bộ Nội vụ đang tập trung xây dựng, gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương vào dự thảo Đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài; tổ chức hoàn thiện Đề án thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trình Thủ tướng xem xét, chỉ đạo; phối hợp nghiên cứu, đề xuất xây dựng Nghị định hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Bộ Nội vụ, để tháo gỡ vướng mắc, bất cập của quy định sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và các chứng chỉ bồi dưỡng khác với viên chức, nhất là với giáo viên cơ sở đào tạo công lập trong việc thi thăng hạng, bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành liên quan rà soát, báo cáo đánh giá thực trạng và sự cần thiết của từng loại chứng chỉ bồi dưỡng.

Qua rà soát quy định và tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, Bộ đã có văn bản kiến nghị, đề xuất Thủ tướng một số nội dung quan trọng như: Bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; sửa đổi, bổ sung Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức theo hướng không quy định cụ thể các chương trình bồi dưỡng theo các ngạch công chức hoặc hạng viên chức.

Bộ cũng đề xuất cắt giảm các quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo hướng tích hợp các chương trình bồi dưỡng có nội dung tương đồng trong cùng một nhóm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành để tăng cường bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm. Bộ đề xuất giảm tới 17 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức...

Chủ trương đúng đắn

Trên cơ sở kiến nghị của Bộ Nội vụ và chỉ đạo của Chính phủ, được biết các bộ, cơ quan cũng đang khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các thông tư quy định tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức được giao quản lý theo hướng không yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; rà soát, sửa đổi các chương trình bồi dưỡng công chức, viên chức chuyên ngành được giao quản lý, đảm bảo không trùng lặp và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Hiện Bộ Nội vụ cũng đang hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP theo hướng khắc phục những hạn chế, bất cập về quản lý, sử dụng bằng cấp, chứng chỉ để trình Chính phủ xem xét, ban hành trong thời gian tới.

Trước khi Nghị định mới được ban hành, các bộ, ngành cũng đang rà soát, xây dựng, ban hành các thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp với công chức, viên chức thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, phù hợp với các quy định mới về quản lý, sử dụng công chức, viên chức.

Trong thời gian qua, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Bộ GD&ĐT đã ban hành 4 thông tư sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Các thông tư này đã chính thức bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với giáo viên trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng.

Theo thống kê ban đầu, hiện đã có khoảng 17 bộ, cơ quan ngang bộ đã xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm và định mức biên chế với công chức thuộc phạm vi quản lý theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP; một số đơn vị đã cơ bản hoàn thành việc lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương vào dự thảo thông tư.

Đọc thêm

Ngân sách hỗ trợ hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo xây nhà: Đảm bảo nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng

Căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương, bảo đảm 3 cứng: nền cứng, khung tường cứng, mái cứng. (Ảnh minh họa)
(PLVN) -  Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc dự án 1 và tiểu dự án 1, dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 – 2025 (Chương trình).

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2023

Từ 1/3/2023, triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân.
(PLVN) - Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử cho công dân; siết chặt quản lý trong việc tiếp nhận tiền công đức; tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật với công việc nguy hiểm, độc hại… là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 3/2023.

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ kiểm sát: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ kiểm sát, trong đó yêu cầu: về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, người cán bộ Kiểm sát cần bảo đảm 5 đức tính: công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn.