Đồng Tháp chú trọng đào tạo nhân lực cho công tác hòa giải cơ sở

Đồng Tháp chú trọng đào tạo nhân lực cho công tác hòa giải cơ sở
(PLVN) - Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác hòa giải cơ sở, lãnh đạo Sở Tư pháp Đồng Tháp luôn quan tâm, chỉ đạo thường xuyên trong việc thực hiện có hiệu quả công tác này. Ngoài việc đầu tư kinh phí thì việc đầu tư con người, nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng hòa giải viên cũng đặc biệt được chú trọng.