Hỗ trợ trợ giúp viên pháp lý hoàn thành chỉ tiêu

(PLO) - Một trong những giải pháp của Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025 là “Ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho trợ giúp viên pháp lý” nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của công tác trợ giúp pháp lý là tập trung vào vụ việc tham gia tố tụng. 
Hỗ trợ trợ giúp viên pháp lý hoàn thành chỉ tiêu

Thực hiện Đề án, Bộ Tư pháp đã giao chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cho trợ giúp viên pháp lý năm 2016 ngay từ đầu năm.

Theo đó, kết quả thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng năm 2016 đối với các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và trợ giúp viên pháp lý (TGVPL). Mức độ “Đạt chỉ tiêu” là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, mức độ “Đạt chỉ tiêu – Khá” và “Đạt chỉ tiêu – Tốt” là cơ sở để xem xét thi đua khen thưởng năm 2016 đối với TGVPL. 

Cụ thể, với mức độ “Đạt chỉ tiêu”, TGVPL được bổ nhiệm dưới 3 năm thực hiện ít nhất từ 4 đến 7 vụ việc tố tụng/năm; từ 3 năm đến 5 năm thực hiện ít nhất từ 7 đến 10 vụ việc tố tụng/năm; trên 5 năm thực hiện ít nhất từ 10 đến 15 vụ việc tố tụng/năm. Ở mức độ “Đạt chỉ tiêu – Khá”, tương ứng cho từng đối tượng TGVPL là từ 8 đến 11 vụ việc tố tụng; từ 11 đến 15 vụ việc tố tụng; từ 16 đến 21 vụ việc tố tụng trong năm. 

Còn ở mức độ “Đạt chỉ tiêu - Tốt” là từ 12 vụ việc tố tụng/năm trở lên; từ 16 vụ việc tố tụng/năm trở lên; từ 22 vụ việc tố tụng/năm trở lên. Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thì thực hiện ít nhất 30% và Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện ít nhất 60% chỉ tiêu vụ việc đối với TGVPL tương ứng theo năm bổ nhiệm.

Tuy nhiên, một số trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có công văn đề nghị hướng dẫn cách tính chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của TGVPL trong trường hợp TGVPL được cử đi học các lớp lý luận chính trị hình thức tập trung hoặc tại chức (vừa học vừa làm) hoặc TGVPL nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật.

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp hướng dẫn rằng TGVPL có tổng  thời gian vắng mặt tại cơ quan từ 1 tháng trở lên (tính 1 tháng là 30 ngày làm việc) thì được xem xét miễn, giảm thực hiện chỉ tiêu trên theo tỷ lệ tương ứng vụ việc với thời gian vắng mặt tại cơ quan trong các trường hợp gồm đi học tập trung, dài hạn; nghỉ theo chế độ thai sản; được biệt phái để thực hiện nhiệm vụ khác; những trường hợp nghỉ hoặc vắng mặt có lý do hợp pháp khác mà không thể thực hiện vụ việc tham gia tố tụng.

Nguyên tắc làm tròn số thập phân để tính vụ việc tố tụng của TGVPL theo tỷ lệ tương ứng với tổng thời gian vắng mặt tại cơ quan trong các trường hợp trên như sau: Nếu giá trị của hàng thập phân sau số nguyên dưới 5 thì số vụ việc được làm tròn là số nguyên. Nếu giá trị của hàng thập phân sau số nguyên bằng 5 hoặc lớn hơn thì tăng số nguyên thêm 1 đơn vị.

Ví dụ, đối với TGVPL nữ được bổ nhiệm dưới 3 năm mà sinh con và được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng thì được giảm từ mức chỉ tiêu ít nhất từ 4 – 7 vụ việc tố tụng/năm xuống còn mức chỉ tiêu là ít nhất từ 2 – 4 vụ việc tố tụng/năm (công thức tính là 4 vụ x 6 tháng/12 tháng = 2 vụ; 7 vụ x 6 tháng/12 tháng = 3,5 vụ, làm tròn thành 4 vụ). 

An Khê
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử

Khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo đúng quy định của Luật Hộ tịch. Ảnh minh họa
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu về hộ tịch, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ trì phối hợp với Bộ Công an, các bộ, địa phương trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề về quốc tịch.

Đại học Luật Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Tuần lễ nghiên cứu Khoa học năm 2021

Ra mắt Diễn đàn "Luật học và Phát triển".
(PLVN) - Ngày 15/6, Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Tuần nghiên cứu khoa học năm 2021 và ra mắt Diễn đàn “Luật học và Phát triển”. Cùng ngày, Trường tổ chức Hội thảo “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.