Hà Nội tập trung nguồn lực nâng cấp hệ thống hạ tầng Thủ đô tổng thể, hiện đại

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - TP Hà Nội sẽ triển khai một số nhiệm vụ đầu tư xây dựng phát triển theo định hướng quy hoạch; hình thành một số cực tăng trưởng mới, xây dựng mô hình phát triển TP thuộc Thủ đô đảm bảo kết nối với các tỉnh, TP phía xung quanh để hình thành động lực phát triển kinh tế vùng.

Hoàn thành, phê duyệt khối lượng lớn các đồ án quy hoạch

Tại Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022 vừa diễn ra, ông Dương Đức Tuấn Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259 ngày 26/7/2011; Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, triển khai các công tác về quy hoạch.

Đến nay, TP đã hoàn thành, phê duyệt một khối lượng lớn các đồ án quy hoạch các cấp độ, từ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu phủ kín 100/%, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, các đồ án quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành.

Các quy hoạch được phê duyệt, kế hoạch được ban hành đã cơ bản đầy đủ để triển khai quản lý đô thị, đất đai, đầu tư, xây dựng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Thành ủy Hà Nội đã ban hành các chương trình công tác về đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị như Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021; Chương trình số 05-CTr/TU ngày 17/3/2021; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 2/3/2022 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, sau gần 15 năm hợp nhất, việc đẩy mạnh đầu tư phát triển đô thị, huy động đa dạng các nguồn lực xã hội tham gia vào đầu tư phát triển đô thị đã nhanh chóng tạo nên diện mạo mới cho đô thị Thủ đô.

Công tác quy hoạch, phát triển không gian, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật được đặc biệt chú trọng, nhất là hệ thống đường vành đai, trục hướng tâm, cầu đường bộ, gắn với nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng và hạ tầng xã hội.

Quản lý, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường được tăng cường, cơ sở hạ tầng dần được hoàn thiện và hiện đại hóa, vấn đề nhà ở cho nhân dân được cải thiện. Các khu đô thị mới hiện đại dần được hình thành, góp phần giảm tải dân số khu vực nội đô, tạo diện mạo mới cho Thủ đô.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, TP Hà Nội cũng nhận thức rõ công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị thời gian qua vẫn còn những tồn tại, khó khăn và thách thức.

Đó là chưa được định hình rõ vai trò là trung tâm, động lực tăng trưởng và phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; tốc độ đô thị hoá chưa đạt mục tiêu đề ra; công tác quản lý, kiểm soát dân số và giãn dãn dân nội đô còn nhiều khó khăn….

Theo Phó Chủ tịch Hà Nội, những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan như hệ thống pháp luật còn chưa đồng bộ, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức còn bất cập. Một số cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô.

Thể chế liên kết vùng còn nhiều hạn chế, tính gắn kết chưa cao; một số vấn đề chưa được giải quyết thống nhất, đồng bộ như việc xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường, đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật ở quy mô vùng, liên kết kinh tế vùng giữa Thủ đô với các địa phương chưa thật hiệu quả...

Xây dựng mô hình phát triển TP thuộc Thủ đô

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết xác định mục tiêu, định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, với vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt, là “trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước”; xây dựng Thủ đô trở thành TP thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả, liên kết vùng để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022, Đảng bộ TP Hà Nội đã có Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022.

Tới đây, TP sẽ tiếp tục xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW trên cơ sở Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ đảm bảo thống nhất toàn diện.

Vẫn theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, qua nghiên cứu Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ; UBND TP Hà Nội nhận thấy 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, trong đó gồm 33 nhiệm vụ cụ thể đã thể hiện rất đầy đủ những nội dung, giải pháp cần triển khai, có tính đổi mới, gắn kết với thực tiễn, rất quan trọng và cần thiết đối với TP Hà Nội.

Trên cơ sở đó, TP sẽ chỉ đạo nghiên cứu, tập trung triển khai một số nội dung cơ bản. TP cũng đưa ra một số kiến nghị như tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, triển khai các công tác, chương trình trọng điểm có kế hoạch; nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đầu tư, đất đai, nhà ở... để tạo hành lang pháp lý bền vững, thúc đẩy phát triển.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội cho biết sẽ tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ đảm bảo thống nhất đồng bộ với Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Đảng bộ TP thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ khẩn trương đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Chương trình phát triển đô thị TP, Chương trình cải tạo, tái thiết đô thị, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tích hợp, liên kết đồng bộ, đồng thời với Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng đồng bằng sông hồng, quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan làm cơ sở pháp lý, công cụ để đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng phát triển.

TP cũng sẽ triển khai một số nhiệm vụ đầu tư xây dựng phát triển theo định hướng quy hoạch; hình thành một số cực tăng trưởng mới, xây dựng mô hình phát triển TP thuộc Thủ đô đảm bảo kết nối với các tỉnh, TP phía xung quanh để hình thành động lực phát triển kinh tế vùng.

Tập trung nguồn lực phát triển, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Thủ đô một cách tổng thể, hiện đại; phát triển hệ thống giao thông huyết mạch có tính kết nối với các đô thị vệ tinh và kết nối vùng nội vùng và liên vùng. Trong đó, tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là nhiệm vụ trọng tâm.

Ngày 30/11, UBND TP ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa, xác định rõ nội dung công việc gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn với trách nhiệm đối với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương của TP trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội theo lộ trình phù hợp. Đồng thời có các giải pháp tổ chức triển khai khoa học, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nỗ lực phấn đấu cao nhất để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, kế hoạch tập trung vào 7 nội dung. Trong đó, TP Hà Nội cho biết sẽ chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển và quản lý đô thị; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Đọc thêm

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế xuống đồng ngày đầu Xuân

Ông Hoàng Hải Minh (Đi đầu) kiểm tra công tác tiêu úng khắc phục thiệt hại lúa vụ đầu xuân
(PLVN) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to kéo dài từ trước và trong Tết Nguyên Đán gây nguy cơ mất trắng với lúa mới gieo sạ. Vì thế, ngay trong ngày đầu tiên đi làm trở lại 27/1 (Mùng 6 Tết Nguyên Đán), ông Hoàng Hải Minh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế), cùng các sở ngành liên quan đã đi kiểm tra công tác tiêu úng.

Phát triển TP HCM tầm nhìn đến năm 2045: Cần chính sách, pháp luật vượt trội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP HCM bình gốm Bát Tràng. (Ảnh: TTXVN)
(PLVN) -  Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 31) nhấn mạnh là ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển TP trong giai đoạn mới.

Xuân của những trái tim không ngủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07.
(PLVN) - Năm tháng đã đi qua, mùa Xuân đã không còn tiếng bom đạn, nhưng những trái tim anh dũng ấy vẫn thổn thức, bồi hồi mỗi độ Tết đến…

Hồi sinh nơi lũ quét đi qua

 Niềm vui của một cụ bà trước món quà thiết thực của đoàn thiện nguyện
(PLVN) - Gần 3 tháng sau trận lũ lịch sử tràn qua huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An), dù sự ám ảnh, nỗi lo sợ vẫn còn nhưng người dân đã gượng dậy, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, cộng đồng để khôi phục, tái thiết cuộc sống, đón một cái Tết tuy còn thiếu thốn nhưng ấm áp tình người.

Bạch Long Vĩ - Hòn đảo diệu kỳ và bí ẩn giữa trùng khơi

A1 Ngọn hải đăng cùng hình ảnh lá cờ Tổ quốc đánh dấu chủ quyền biển đảo
(PLVN) - Qua 30 năm, huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã mang dáng dấp một đô thị thu nhỏ, hiện hữu với nhiều điều thú vị. Nhưng Bạch Long vẫn ẩn chứa những điều bí ẩn và kỳ diệu, thôi thúc một sự khám phá nơi mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc mình…

Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường tặng quà công nhân đêm giao thừa

Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường thăm hỏi động viên cán bộ công nhân Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam
(PLVN) - Trước thời khắc giao thừa, Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường đã đến thăm, bày tỏ lời cảm ơn và tặng quà cho công nhân môi trường thuộc Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam, những người làm việc thầm lặng, trả lại cho phố phường không khí sạch đẹp trước và sau Tết.

Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tăng cường đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán 2023

Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tăng cường đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán 2023
(PLVN) - Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tập trung toàn bộ lực lượng trực, tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự, kịp thời phát hiện ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đặc biệt ngăn chặn đốt pháo, pháo hoa nổ và hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, để nhân dân địa phương đón Tết an lành.