Hà Nội quan tâm kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên trách HĐND các cấp

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn TP Hà Nội”; trong đó đặc biệt quan tâm đến kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ chuyên trách HĐND các cấp.

Trên đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được HĐND TP Hà Nội nêu rõ trong thông báo số 43/TB-HĐND ngày 13/10/2022 về Kết luận của Thường trực HĐND TP tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND TP với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã quý III năm 2022 và quán triệt, triển khai Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ Đại biểu HĐND và đại biểu HĐND”.

Hoạt động của HĐND được đổi mới thực chất, hiệu quả

Theo đó, thay mặt Thường trực HĐND TP, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội 9 tháng đầu năm 2022 tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả.

HĐND các cấp đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, cấp ủy các cấp, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để ban hành các cơ chế, chính sách, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội.

Chủ động phối hợp, triển khai các nhiệm vụ để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP; Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về "phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; 10 chương trình công tác của Thành ủy; Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 245-KH/ĐĐ của Đảng đoàn HĐND TP về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn TP Hà Nội”; các Nghị quyết, chỉ đạo của cấp ủy và nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

HĐND các cấp TP Hà Nội cũng đã tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Công tác tổ chức kỳ họp ngày càng được quan tâm, chú trọng, theo hướng bài bản, thực chất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các nội dung kỳ họp được chuẩn bị và thảo luận kỹ lưỡng, làm cơ sở để quyết nghị, ban hành các cơ chế, chính sách và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

HĐND các cấp cũng đã tham gia tích cực vào các công việc chung của TP và từng địa phương; tập trung chỉ đạo và bám sát các nhiệm vụ trọng tâm 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII, các Ban chỉ đạo và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và của Đảng bộ các quận, huyện, thị xã, các xã, thị trấn.

Thường trực, Trưởng, Phó Ban, lãnh đạo Văn phòng HĐND TP, lãnh đạo HĐND cấp huyện, cấp xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và tham gia đầy đủ việc tham mưu chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện tại các cấp, các ngành; thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm hiệu quả các nhiệm vụ được cấp ủy giao.

Hoạt động chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND tiếp tục được đổi mới, theo hướng thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất, trách nhiệm và hiệu quả. Các nội dung lựa chọn đều trúng và đúng, quan trọng, thiết thực, tác động lớn và phù hợp với thực tiễn đặt ra cho TP được dư luận, cử tri và Nhân dân đánh giá rất cao.

Các kết luận chất vấn cũng được đổi mới theo hướng cụ thể, rõ ràng, kèm theo phụ lục về các cam kết của UBND và các đơn vị liên quan về lộ trình, giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra. Việc tổng hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND được quan tâm, thực hiện.

Tại các kỳ họp tiếp theo, HĐND TP tiếp tục tái chất vấn, quan điểm là đi đến cùng vấn đề được chất vấn, giải trình. Vì vậy, các nội dung sau chất vấn, giải trình đều có chuyển biến tích cực, nhiều đơn vị ngay sau chất vấn, giải trình đã triển khai ngay các nhiệm vụ để khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra.

Hoạt động giám sát, khảo sát được triển khai theo hướng trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, tập trung vào những vấn đề, nội dung quan trọng, thiết thực, phù hợp với thực tiễn và đang được TP tập trung chỉ đạo, được cử tri, Nhân dân và dư luận quan tâm.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ Đại biểu HĐND và đại biểu HĐND”, Thường trực HĐND TP Hà Nội đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND các cấp TP tập trung nghiên cứu, quán triệt để nghiêm túc triển khai thực hiện đúng các hướng dẫn của Nghị quyết.

Chủ động rà soát các quy chế hoạt động, quy trình nội bộ để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện đảm bảo phù hợp với các quy định mới của Nghị quyết; tiếp tục quan tâm, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, giúp việc HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND trong triển khai các hoạt động giám sát theo quy định.

Thường trực HĐND TP giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP phối hợp Ban Pháp chế, các Ban HĐND TP trên cơ sở các ý kiến tại Hội nghị, khẩn trương tham mưu Thường trực HĐND TP xây dựng quy trình về tổ chức hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình và các nhiệm vụ đáp ứng tình hình thực tiễn của HĐND, Thường trực HĐND TP đảm bảo khoa học, đồng bộ, phù hợp các quy định mới của Nghị quyết;

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP xây dựng kết hoạch tham mưu Thường trực HĐND TP các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong hoạt động giám sát của HĐND để đảm bảo sự liên thông giữa HĐND các cấp TP.

Tập trung triển khai các giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022 của HĐND các cấp TP, Thường trực HĐND TP Hà Nội đề nghị Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được nêu trong Báo cáo đánh giá hoạt động HĐND các cấp 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022.

Hà Nội quan tâm kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên trách HĐND các cấp ảnh 1

Một phiên họp giải trình của HĐND TP Hà Nội.

Trong đó, HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về "phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND TP về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung triển khai các giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022.

Chủ động tham gia trách nhiệm, tích cực trong triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chính trị quan trọng của TP trong thời gian tới như sửa đổi Luật Thủ đô; Lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đầu tư dự án Đường Vành đai 4 - Thủ đô Hà Nội.

Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết: số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 và số 23/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND TP về phân cấp, ủy quyền; 03 chương trình mục tiêu về giáo dục, y tế và tu bổ các di tích lịch sử văn hóa; đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công...

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn TP Hà Nội”; trong đó đặc biệt quan tâm đến kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ chuyên trách HĐND các cấp.

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND”.

Tập trung thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác và tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị để nâng cao hiệu quả công tác; trước mắt là chuẩn bị thật tốt các nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình. Tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri, của Nhân dân. Quan tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của HĐND các cấp TP.

Đọc thêm

Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc tăng cường thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Quang cảnh hội nghị.
(PLVN) - Ngày 7/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Công tác Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 6, về thúc đẩy hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa 2 lực lượng của 2 nước. Đây cũng là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi các hoạt động của Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022.

Người Tổ trưởng dân phố mẫu mực, hết lòng vì cộng đồng

Nhiều người dân trong Tổ dân phố 22 đều thừa nhận chị Nhi là một tấm gương mẫu mực, hết lòng vì cộng đồng.
(PLVN) - Đảm nhận Tổ trưởng Tổ dân phố 22 ở độ tuổi ngoài 40, chị Đoàn Thị Thanh Nhi trở thành người Tổ trưởng trẻ nhất phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Tuy vậy, những kết quả ấn tượng qua việc làm cần mẫn và sáng tạo của chị đã để lại những hình ảnh đẹp trong lòng bà con. Nhắc đến chị, nhiều cụ cao tuổi và khó tính nhất trong Tổ đều gật đầu: chị là một tấm gương mẫu mực, hết lòng vì cộng đồng.

Bình Định bắt đầu thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn từ ngày 1/3/2023

Bình Định bắt đầu thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn từ ngày 1/3/2023
(PLVN) - "Công tác bảo vệ môi trường (BVMT) phải được tỉnh Bình Định xem là vấn đề trọng yếu, cấp bách. Thực hiện tốt công tác BVMT sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống của mỗi người dân, đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai. Do đó, công tác BVMT phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó, đi đầu làm gương, nêu gương là lực lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước".

Bí thư Thành ủy Hà Nội 'thúc' đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại kỳ họp.
(PLVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, chú trọng đến các công trình lớn, trọng điểm, có tính đột phá và giá trị lan tỏa cao, tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng đúng tiến độ các dự án đầu tư công, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô...

Công an tỉnh Thái Bình tuyên truyền luật giao thông đường bộ, phòng chống bạo lực học đường

Công an tỉnh Thái Bình tuyên truyền luật giao thông đường bộ, phòng chống bạo lực học đường
(PLVN) - Thiết thực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, mới đây, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Huyện Đoàn Vũ Thư tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn, phòng chống bạo lực học đường và Đề án 06 của Chính Phủ cho thầy cô giáo và các em học sinh là cán bộ lớp trường THPT Phạm Quang Thẩm, huyện Vũ Thư.

Cảnh sát biển Trung Quốc đến Việt Nam tham dự Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”

Cảnh sát biển Việt Nam đón đoàn đại biểu Cảnh sát biển Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.
(PLVN) - Mới đây, vào chiều ngày 06/12, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, đoàn đại biểu Cảnh sát biển Trung Quốc gồm 08 thành viên do Thiếu tướng Uất Trung - Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung Quốc làm trưởng đoàn đã đến Việt Nam để bắt đầu tham gia Chương trình giao lưu "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn" lần thứ nhất, năm 2022. 

Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại Cảnh sát biển, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn

Các đại biểu dự nghe báo cáo công tác chuẩn bị nội dung chương trình Đêm giao lưu.
(PLVN) - Thông qua Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”, Cảnh sát biển Việt Nam một lần nữa muốn khẳng định vai trò, vị thế, trách nhiệm của lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển Việt Nam, đồng thời thể hiện trách nhiệm của một quốc gia có trách nhiệm trong việc “chung tay vì các vùng biển hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững cho hôm nay và thế hệ tương lai” - như thông điệp chính mà Chương trình giao lưu muốn lan tỏa.