Hà Nội quan tâm kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên trách HĐND các cấp

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn TP Hà Nội”; trong đó đặc biệt quan tâm đến kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ chuyên trách HĐND các cấp.

Trên đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được HĐND TP Hà Nội nêu rõ trong thông báo số 43/TB-HĐND ngày 13/10/2022 về Kết luận của Thường trực HĐND TP tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND TP với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã quý III năm 2022 và quán triệt, triển khai Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ Đại biểu HĐND và đại biểu HĐND”.

Hoạt động của HĐND được đổi mới thực chất, hiệu quả

Theo đó, thay mặt Thường trực HĐND TP, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội 9 tháng đầu năm 2022 tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả.

HĐND các cấp đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, cấp ủy các cấp, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để ban hành các cơ chế, chính sách, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội.

Chủ động phối hợp, triển khai các nhiệm vụ để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP; Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về "phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; 10 chương trình công tác của Thành ủy; Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 245-KH/ĐĐ của Đảng đoàn HĐND TP về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn TP Hà Nội”; các Nghị quyết, chỉ đạo của cấp ủy và nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

HĐND các cấp TP Hà Nội cũng đã tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Công tác tổ chức kỳ họp ngày càng được quan tâm, chú trọng, theo hướng bài bản, thực chất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các nội dung kỳ họp được chuẩn bị và thảo luận kỹ lưỡng, làm cơ sở để quyết nghị, ban hành các cơ chế, chính sách và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

HĐND các cấp cũng đã tham gia tích cực vào các công việc chung của TP và từng địa phương; tập trung chỉ đạo và bám sát các nhiệm vụ trọng tâm 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII, các Ban chỉ đạo và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và của Đảng bộ các quận, huyện, thị xã, các xã, thị trấn.

Thường trực, Trưởng, Phó Ban, lãnh đạo Văn phòng HĐND TP, lãnh đạo HĐND cấp huyện, cấp xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và tham gia đầy đủ việc tham mưu chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện tại các cấp, các ngành; thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm hiệu quả các nhiệm vụ được cấp ủy giao.

Hoạt động chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND tiếp tục được đổi mới, theo hướng thẳng thắn, nghiêm túc, thực chất, trách nhiệm và hiệu quả. Các nội dung lựa chọn đều trúng và đúng, quan trọng, thiết thực, tác động lớn và phù hợp với thực tiễn đặt ra cho TP được dư luận, cử tri và Nhân dân đánh giá rất cao.

Các kết luận chất vấn cũng được đổi mới theo hướng cụ thể, rõ ràng, kèm theo phụ lục về các cam kết của UBND và các đơn vị liên quan về lộ trình, giải pháp để khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra. Việc tổng hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND được quan tâm, thực hiện.

Tại các kỳ họp tiếp theo, HĐND TP tiếp tục tái chất vấn, quan điểm là đi đến cùng vấn đề được chất vấn, giải trình. Vì vậy, các nội dung sau chất vấn, giải trình đều có chuyển biến tích cực, nhiều đơn vị ngay sau chất vấn, giải trình đã triển khai ngay các nhiệm vụ để khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra.

Hoạt động giám sát, khảo sát được triển khai theo hướng trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, tập trung vào những vấn đề, nội dung quan trọng, thiết thực, phù hợp với thực tiễn và đang được TP tập trung chỉ đạo, được cử tri, Nhân dân và dư luận quan tâm.

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ Đại biểu HĐND và đại biểu HĐND”, Thường trực HĐND TP Hà Nội đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND các cấp TP tập trung nghiên cứu, quán triệt để nghiêm túc triển khai thực hiện đúng các hướng dẫn của Nghị quyết.

Chủ động rà soát các quy chế hoạt động, quy trình nội bộ để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện đảm bảo phù hợp với các quy định mới của Nghị quyết; tiếp tục quan tâm, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, giúp việc HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND trong triển khai các hoạt động giám sát theo quy định.

Thường trực HĐND TP giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP phối hợp Ban Pháp chế, các Ban HĐND TP trên cơ sở các ý kiến tại Hội nghị, khẩn trương tham mưu Thường trực HĐND TP xây dựng quy trình về tổ chức hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình và các nhiệm vụ đáp ứng tình hình thực tiễn của HĐND, Thường trực HĐND TP đảm bảo khoa học, đồng bộ, phù hợp các quy định mới của Nghị quyết;

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP xây dựng kết hoạch tham mưu Thường trực HĐND TP các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong hoạt động giám sát của HĐND để đảm bảo sự liên thông giữa HĐND các cấp TP.

Tập trung triển khai các giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022 của HĐND các cấp TP, Thường trực HĐND TP Hà Nội đề nghị Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được nêu trong Báo cáo đánh giá hoạt động HĐND các cấp 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022.

Hà Nội quan tâm kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên trách HĐND các cấp ảnh 1

Một phiên họp giải trình của HĐND TP Hà Nội.

Trong đó, HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về "phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND TP về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung triển khai các giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022.

Chủ động tham gia trách nhiệm, tích cực trong triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chính trị quan trọng của TP trong thời gian tới như sửa đổi Luật Thủ đô; Lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đầu tư dự án Đường Vành đai 4 - Thủ đô Hà Nội.

Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết: số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 và số 23/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND TP về phân cấp, ủy quyền; 03 chương trình mục tiêu về giáo dục, y tế và tu bổ các di tích lịch sử văn hóa; đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công...

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung Đề án số 15-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn TP Hà Nội”; trong đó đặc biệt quan tâm đến kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ chuyên trách HĐND các cấp.

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND”.

Tập trung thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác và tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị để nâng cao hiệu quả công tác; trước mắt là chuẩn bị thật tốt các nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022; tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình. Tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri, của Nhân dân. Quan tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động của HĐND các cấp TP.

Đọc thêm

Tết của những người lính canh biển

Thời gian qua, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên khu vực biển Bắc Trung Bộ, Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 luôn tích cực, chủ động trong việc tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó sự cố thiên tai.
(PLVN) - Với những người lính canh biển, ngày đêm lênh đênh trên những con tàu giữa biển khơi, sóng gió, làm tròn nhiệm vụ được giao, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, gìn giữ sự bình yên cho Tổ quốc thân yêu là việc ý nghĩa nhất để gửi xuân về cho người thân ở quê nhà…

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế xuống đồng ngày đầu Xuân

Ông Hoàng Hải Minh (Đi đầu) kiểm tra công tác tiêu úng khắc phục thiệt hại lúa vụ đầu xuân
(PLVN) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa to kéo dài từ trước và trong Tết Nguyên Đán gây nguy cơ mất trắng với lúa mới gieo sạ. Vì thế, ngay trong ngày đầu tiên đi làm trở lại 27/1 (Mùng 6 Tết Nguyên Đán), ông Hoàng Hải Minh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế), cùng các sở ngành liên quan đã đi kiểm tra công tác tiêu úng.

Phát triển TP HCM tầm nhìn đến năm 2045: Cần chính sách, pháp luật vượt trội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP HCM bình gốm Bát Tràng. (Ảnh: TTXVN)
(PLVN) -  Một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 31) nhấn mạnh là ban hành chính sách, pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển TP trong giai đoạn mới.

Xuân của những trái tim không ngủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/07.
(PLVN) - Năm tháng đã đi qua, mùa Xuân đã không còn tiếng bom đạn, nhưng những trái tim anh dũng ấy vẫn thổn thức, bồi hồi mỗi độ Tết đến…

Hồi sinh nơi lũ quét đi qua

 Niềm vui của một cụ bà trước món quà thiết thực của đoàn thiện nguyện
(PLVN) - Gần 3 tháng sau trận lũ lịch sử tràn qua huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An), dù sự ám ảnh, nỗi lo sợ vẫn còn nhưng người dân đã gượng dậy, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, cộng đồng để khôi phục, tái thiết cuộc sống, đón một cái Tết tuy còn thiếu thốn nhưng ấm áp tình người.

Bạch Long Vĩ - Hòn đảo diệu kỳ và bí ẩn giữa trùng khơi

A1 Ngọn hải đăng cùng hình ảnh lá cờ Tổ quốc đánh dấu chủ quyền biển đảo
(PLVN) - Qua 30 năm, huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã mang dáng dấp một đô thị thu nhỏ, hiện hữu với nhiều điều thú vị. Nhưng Bạch Long vẫn ẩn chứa những điều bí ẩn và kỳ diệu, thôi thúc một sự khám phá nơi mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc mình…

Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường tặng quà công nhân đêm giao thừa

Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường thăm hỏi động viên cán bộ công nhân Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam
(PLVN) - Trước thời khắc giao thừa, Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường đã đến thăm, bày tỏ lời cảm ơn và tặng quà cho công nhân môi trường thuộc Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam, những người làm việc thầm lặng, trả lại cho phố phường không khí sạch đẹp trước và sau Tết.

Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tăng cường đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán 2023

Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tăng cường đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán 2023
(PLVN) - Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tập trung toàn bộ lực lượng trực, tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự, kịp thời phát hiện ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đặc biệt ngăn chặn đốt pháo, pháo hoa nổ và hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, để nhân dân địa phương đón Tết an lành.