Hà Nội đổi mới các hình thức, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật

Bà Phạm Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội.
Bà Phạm Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội.
(PLVN) - Thời gian qua, TP Hà Nội đã không ngừng đổi mới áp dụng các hình thức, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có hiệu quả cao. Qua đó, công tác này được TP thực hiện đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ và đi vào nề nếp, hình thành thói quen chủ động học tập, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Nhiều kết quả khả quan

Theo bà Phạm Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, trong 10 năm qua, Sở Tư pháp Hà Nội đã triển khai các hoạt động PBGDPL đến với người dân trên địa bàn TP đạt được nhiều kết quả khả quan và được Bộ Tư pháp, Thành ủy, HĐND, UBND TP ghi nhận.

Sở Tư pháp TP Hà Nội luôn xác định công tác PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng, là cầu nối đưa pháp luật đến với cuộc sống, là cơ sở để xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị có sự tham gia vào cuộc của các ngành, các cấp.

Sở Tư pháp Hà Nội đã tham mưu TP ban hành chính sách, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác PBGDPL được thực hiện đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ và đi vào nề nếp gắn với trách nhiệm của từng công dân, cá nhân, tổ chức, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện công tác PBGDPL.

Sở cũng đã kịp thời tham mưu ban hành Các chương trình, Đề án, Kế hoạch PBGDPL theo chỉ đạo của Trung ương và theo đặc thù trên địa bàn TP để đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của TP.

Sở Tư pháp đã thể hiện tốt vai trò chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu Hội đồng, UBND TP chỉ đạo nội dung và hình thức tuyên truyền trong từng thời điểm, từng giai đoạn phù hợp tình hình thực tế dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Đó là bên cạnh việc tuyên truyền, PBGDPL thông qua các hình thức truyền thống, TP đã không ngừng đổi mới áp dụng các hình thức, mô hình PBGDPL có hiệu quả cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

Điển hình như đẩy mạnh tuyên truyền qua phương tiện truyền thông, qua hệ thống cơ quan báo, đài Trung ương và TP. Trang thông tin điện tử PBGDPL của Hội đồng PHPBGDPL TP. Tuyên truyền trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạng xã hội để thực hiện lan tỏa các bài viết tuyên truyền pháp luật.

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật qua hình thức mới sáng tạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu tuyên truyền nhanh, rộng, kịp thời, thu hút nhiều người tham gia dự thi như thi trực tuyến, thi xây dựng vi deo clip và bình chọn (Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, cuộc thi tìm hiểu PL về dịch vụ công trực tuyến, cuộc thi tìm hiểu PL về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, thi tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng trên địa bàn TP).

Tổ chức hội nghị tuyên truyền bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến thu hút đông đảo người tham dự từ TP đến cơ sở. Tuyên truyền PBGDPL trên nền tảng mạng xã hội, qua ứng dụng Hà Nội Media Box, mạng xã hội Lotus, tài khoản zalo, facebook, fanpage, tin nhắn điện tử… tương tác nhanh trong công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền pháp luật trong thời kỳ chuyển đổi số.

Tuyên truyền trên màn hình điện tử, xây dựng mô hình cầu thang pháp luật tại các tòa nhà cao tầng trong khu chung cư. Tuyên truyền qua tổ tự quản tại cộng đồng dân cư, tổ dân phố điện tử, “tổ phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý”, nhóm nòng cốt, tổ tự quản khu nhà trọ, cầu thang pháp luật, câu lạc bộ pháp luật, PBGDPL qua các loại hình văn hóa, văn nghệ…

Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đi vào nề nếp theo Kế hoạch, chương trình cụ thể, được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác phối hợp trong PBGDPL của các ngành, thành viên trong Hội đồng ngày một chặt chẽ, hiệu quả.

“Việc triển khai Ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn TP đã được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả thực sự trở thành sự kiện chính trị, pháp lý của Thủ đô đã tạo sự lan tỏa ý thức thượng tôn, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong đội ngũ cán bộ, CCVC, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Thủ đô”, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội nhấn mạnh.

Ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao

Bà Phạm Thị Thanh Hương khẳng định, qua triển khai các hoạt động PBGDPL đến với người dân trên địa bàn TP đã hình thành thói quen chủ động học tập, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; gắn kết chặt chẽ với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; chú trọng các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô chấp hành tốt các quy định kỷ cương hành chính, pháp luật trong công tác chuyên môn.

Ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn TP ngày càng được nâng cao, thể hiện qua kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc bầu cử được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ người dân tham gia bầu cử trên địa bàn TP Hà Nội đạt cao, lên tới 99,16 %.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID- 19, đại đa số người dân tự giác thực hiện biện pháp phòng, chống dịch nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng và chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP và tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn TP. Nhiều phong trào vận động, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong đại dịch đã được người dân, tổ chức trên địa bàn TP triển khai.

Điều này cũng thể hiện qua việc xã, phường, thị trấn được công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật. Nhờ việc triển khai tốt công tác PBGDPL, số xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm sau cao hơn năm trước.

Cụ thể, năm 2017, TP có 428/584 xã, phường, thị trấn được công nhận chuẩn tiếp cận (chiếm tỷ lệ 73,28%); Năm 2018 đã có 515/584 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chiếm tỷ lệ 88,2%); năm 2019 đã có 546/584 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chiếm tỷ lệ 88,2%); năm 2020 đã có 558/579 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ 96,37%; năm 2021 đã có 557/579 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chiếm tỷ lệ 96,2%); qua số liệu công tác hoà giải.

Tỷ lệ hoà giải tăng, số vụ việc hoà giải giảm. Trung bình từ năm 2017 đến nay tỷ lệ hoà giải đạt 83,36 % tăng gần 2% so với giai đoạn 2014-2016, số vụ việc hoà giải trung bình giai đoạn 2017-2021 (4.365 vụ/năm) giảm khoảng 4.500 vụ việc so với giai đoạn 2014-2016 (8.911vụ /năm).

Nhằm tăng cường công tác PBGDPL, hiện nay, TP Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác PBGDPL.

Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương về trách nhiệm triển khai nhiệm vụ PBGDPL, chủ động tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về PBGDPL.

Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong tham mưu, triển khai công tác PBGDPL, tăng cường trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng.

Đổi mới, sáng tạo trong triển khai công tác PBGDPL đảm bảo phù hợp với tình hình, đối tượng, địa bàn; hình thức, nội dung PBGDPL cần xuất phát từ nhu cầu của đối tượng, tránh dàn trải gây lãng phí, không hiệu quả, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.

Gắn công tác PBGDPL với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác PBGDPL, quan tâm đội ngũ chuyên trách làm công tác PBGDPL.

Quan tâm bảo đảm kinh phí cho hoạt động PBGDPL, tăng cường hơn nữa công tác xã hội hóa, có giải pháp thu hút, huy động sự tham gia đóng góp, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện công tác PBGDPL kết hợp với việc xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật; thường xuyên sơ kết, tổng kết nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL, động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác PBGDPL.

Đọc thêm

Hà Nội: Sắp xem xét Đề án xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi tiếp xúc.
(PLVN) - Khi Luật Thủ đô (sửa đổi) được thông qua thì thẩm quyền phân cấp giao cho TP Hà Nội lớn, với khối lượng công việc nhiều hơn. Vì vậy, tại Kỳ họp thứ 17 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND TP sẽ xem xét thông qua Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô; vấn đề phòng cháy, chữa cháy cùng nhiều cơ chế chính sách liên quan đến an sinh xã hội.

Hội thảo khoa học hướng đến hoàn thiện Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

Các đại biểu tập trung thảo luận, giải đáp các chủ đề về pháp luật về tố tụng dân sự...
(PLVN) - Sáng 12/6, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Hướng đến hoàn thiện Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”, tập trung thảo luận, giải đáp các chủ đề về pháp luật về tố tụng dân sự, thủ tục giải quyết tranh chấp liên quan đến thương mại điện tử, kinh nghiệm pháp luật tố tụng dân sự nước ngoài nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam…

Cần Thơ chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Cần Thơ chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
(PLVN) - Bên cạnh việc tập trung ôn tập cho học sinh lớp 12, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 TP Cần Thơ đã chuẩn bị các phương án tốt nhất, phối hợp chặt chẽ để Kỳ thi sắp tới an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của TP Cần Thơ trong việc chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Huyện miền núi Tân Kỳ (Nghệ An) đổi thay từ tín dụng chính sách

Cuộc họp của Ban đại dịch HĐQT NHCSXH Tân Kỳ và biện pháp huy động nguồn vốn chính sách.
(PLVN) - Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 40, qua các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An), nguồn vốn này đã thực sự trở thành "điểm tựa" giúp hàng chục nghìn hộ nghèo, hộ chính sách ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần không nhỏ vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng thành công nông thôn mới ở nhiều địa phương.

Hải Phòng chuẩn bị xây dựng hệ thống bãi đỗ máy bay PCCC

Đến năm 2030, Hải Phòng sẽ phát triển hệ thống bãi đỗ máy bay chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phục vụ công tác PCCC, CNCH nhà cao tầng.
(PLVN) - Thực hiện Quyết định 203/QĐ- TTg ngày 28/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021- 2030, từ nay đến năm 2030, Hải Phòng sẽ phát triển hệ thống bãi đỗ máy bay chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn nhằm đáp ứng quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy (PCCC), đáp ứng nhu cầu PCCC, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) nhà cao tầng, cháy rừng …

Diễn đàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Quảng Trị với trẻ em

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho 4 cá nhân đạt thành tích cao trong triển khai Đề án thành lập và tổ chức hoạt động của Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị năm 2021 - 2023.
(PLVN) - Ngày 11/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và tổ chức Plan Việt Nam tại Quảng Trị tổ chức Diễn đàn ĐBQH, HĐND tỉnh với trẻ em năm 2024, với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”.  

Trao Huân chương Tự do của Nhà nước Lào cho ông Trần Phước Sơn

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong Leklai Sivilay (phải) trao Huân chương Tự do hạng III cho Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn (trái).
(PLVN) - Ngày 11/6, tại Đà Nẵng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong (Lào) Leklai Sivilay thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Lào, trao Huân chương Tự do hạng III của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn vì những thành tích xuất sắc trong quan hệ hợp tác và hỗ trợ tỉnh Sekong giai đoạn 2017-2022.

Tín dụng chính sách khơi dậy ý chí thoát nghèo

Người dân xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn chuyển đổi từ trồng lúa nương sang trồng lạc mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)
(PLVN) - Kỳ Sơn là huyện miền núi cao biên giới nằm ở phía tây tỉnh Nghệ An, là một trong 9 huyện khó khăn nhất của cả nước, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 49,68% vào cuối năm 2023. Để vùng cao Kỳ Sơn có điều kiện phát triển về kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, trong những năm qua, địa phương đã nỗ lực sử dụng có hiệu quả nguồn vốn chính sách.